Voor patiënten

Multidisciplinaire richtlijn voor parkinsonpatiënten

Multidisciplinaire richtlijnen ziekte van parkinson patientenversie 

 

Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende beroepsgroepen waaronder verpleeghuisartsen, (neuro)verpleegkundigen, fysiotherapeuten, (ziekenhuis)apothekers, huisartsen, psychologen, diëtisten, ergotherapeuten, klinisch geriaters, logopedisten, maatschappelijk werkers, neurochirurgen, neurologen, psychiaters, radiologen, revalidatieartsen en seksuologen, heeft samen met de Parkinson Vereniging, een multidisciplinaire richtlijn "ziekte van Parkinson" ontwikkeld.

In deze richtlijn staan aanbevelingen en hulpmiddelen voor diagnostiek en behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson. De versie voor parkinsonpatiënten is bij de Parkinson Vereniging te bestellen voor € 4.- incl. verzenkosten.

>  Klik hier om het boek te bestellen

De volledige duiding van de richtlijn is hier te vinden (voor zorgprofessionals).

 

Zorgzoeker