Regiobudget

ParkinsonNet stelt in 2017 voor iedere regio een jaarbudget beschikbaar. Het budget bestaat uit een vast deel (€ 200,-per regio) en een variabel deel (€ 7,- euro per deelnemer, gebaseerd op het aantal deelnemers op 1 januari 2017). Een regio met 50 deelnemers heeft dus een budget van € 550,-. Dit budget is door de regio vrij te besteden en kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld zaalhuur, catering, sprekers, et cetera. Uitbetaling vindt plaats op declaratiebasis. U kunt het declaratieformulier met bonnen digitaal indienen.

Hoe hoog is het regiobudget van mijn regio?

Het budget bestaat uit een vast deel (€ 200,- per regio) en een variabel deel (€ 7,- per deelnemer) gebaseerd op het aantal deelnemers per 1 januari 2017). Het kan voorkomen dat er in een regio meer deelnemers actief zijn dan tot uiting komt in de hoogte van het regiobudget. Dit komt omdat deelnemers zich soms bij meerdere regio's aansluiten. ParkinsonNet kijkt bij de toekenning van het budget naar de primaire regio. De hoogte van het budget is gecommuniceerd naar de regiocoördinator.

Is het regiobudget op te sparen?

Het budget is alleen dit jaar (2017) te besteden en kan niet opgespaard worden voor het volgende jaar.

Voor welke uitgaven is het budget bedoeld?

Het budget is bedoeld voor uitgaven aan regionale bijeenkomsten (zaalhuur, catering, sprekers) en andere regionale activiteiten (bijvoorbeeld promotiemateriaal). De regio beslist zelf hoe ze het geld zo goed mogelijk besteden.

Wie dient de declaratie in?

Per regio dient één persoon de declaraties indienen. De regiocoördinator geeft de naam van deze persoon (de penningmeester) door aan ParkinsonNet. De penningmeester kan de regiocoördinator zelf zijn of een andere ParkinsonNet deelnemer van het regionale netwerk.

Hoe dien ik een declaratie in?

De penningmeester van de regio dient declaraties in aan de hand van het declaratieformulier. Let op: het formulier dient digitaal ingevuld te worden. Het is niet de bedoeling dit formulier uit te printen en in te scannen. Op het declaratieformulier vermeldt u waar ParkinsonNet het bedrag naartoe over moet maken (naar een persoonlijke rekening of een organisatie). Per declaratieformulier mag er maximaal 1 begunstigde (IBAN-nummer) zijn. Vervolgens maakt een overzicht van de bedragen die u wilt declareren. Tenslotte nummert u de bonnen en maakt u een scan of foto van de bonnen. Declaratieformulieren met bonnen dient u in bij regiodbudget@parkinsonnet.nl. Bekijk hier een voorbeeld van een ingevuld declaratieformulier.

Wij verzoeken de regio's om declaraties te verzamelen en maximaal 2 keer per jaar in te dienen.

Vragen over het regiobudget?

Voor vragen neemt u contact op met de servicedesk van ParkinsonNet, regiobudget@parkinsonnet.nl of 024-3614701 (maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur).

Zorgzoeker