Parallelsessies

Inschrijven
Alle toegangskaarten zijn uitverkocht. U kunt zich niet meer inschrijven voor het ParkinsonNet congres 2013.


Parallelsessie

Hieronder vindt u de parallelsessies die tijdens het ParkinsonNet congres 2013 worden aangeboden. 

 1. Video masterclass: klinische handvatten om verschillende parkinsonsyndromen te onderscheiden
  Presentatie
 2. Wat is mijn prognose? Misverstanden over het beloop van de ziekte van Parkinson
 3. Voeding en cognitie: 'food for thought!'
 4. E-health anno 2013
 5. Patiënt in beeld en verhaal: een theaterworkshop
 6. Is ergotherapie bij de ziekte van Parkinson effectief?
 7. Hallucinaties, impulscontrolestoornissen en andere bijwerkingen van Parkinson medicatie
 8. De ziekte van Parkinson en mindfulness
 9. Verstoorde bewegingssturing bij de ziekte van Parkinson
 10. Gaming als nieuwe behandeling van de ziekte van Parkinson
  * Presentatie van Juriaan van Rijswijk
 11. Variatie in de 66 ParkinsonNet regio's. Wat kunnen we hiervan leren?
 12. Ronnie Gardiner zet je brein in beweging
 13. Help! Mijn patiënt wil iets anders dan zijn/haar partner!
 14. Euthanasie bij de ziekte van Parkinson en de rol van de wilsverklaring    
 15. Dance for Health & Parkinson: theorie en praktijk
 16. Fysieke training bij parkinsonpatiënten: het bewijs
 17. Visuele stoornissen bij de ziekte van Parkinson

Titel:

1. Video masterclass: klinische handvatten om verschillende parkinsonsyndromen te onderscheiden

Spreker 1:Spreker 2:

Prof. dr. Anthony E. Lang, neuroloog en directeur van het Morten and Gloria Shulman Movement Disorder Centre van Toronto Western Hospital, Jack Clark Chair for Parkinson's Disease Reseach Universiteit van Toronto
Dr. Bart van de Warrenburg, neuroloog Radboudumc

Vorm sessie:

Videocasuïstiek

Doelgroep:

Neurologen en andere geïnteresseerden

Taal:

Engels

Tijd en zaal:

12.00-13.00 uur en 14.00-15.00 uur, zaal 718

Samenvatting:

Prof Dr. Tony Lang behoort wereldwijd tot de top op het gebied van onderzoek naar en behandeling van de ziekte van Parkinson en andere bewegingsstoornissen. Dr. Bart van de Warrenburg heeft uitgebreide klinische ervaring met (erfelijke) bewegingsstoornissen. Samen zullen zij een masterclass geven waarin het accent ligt op het leren onderscheid te maken tussen de ziekte van Parkinson en de andere parkinsonismen. Er zal veel gebruik gemaakt worden van videomateriaal.

 

Titel:

2. Wat is mijn prognose? Misverstanden over het beloop van de ziekte van Parkinson

Spreker 1:
Spreker 2:

Dr. Bart Post, neuroloog Radboudumc
Drs. Daan Velseboer, neuroloog in opleiding AMC Amsterdam

Vorm sessie:

Voordrachten en open discussie met de zaal

Doelgroep:

Multidisciplinaire

Taal:

Nederlands

Tijd en zaal ochtend
Tijd en zaal middag

12.00-13.00 uur, Beatrix Theater
14.00-15.00 uur, zaal 417

Samenvatting:

Er zijn veel misverstanden over de prognose en het beloop van de ziekte van Parkinson en parkinsonismen. Patiënten krijgen vanuit verschillende hoeken een overload aan informatie. Bijvoorbeeld via het internet.  Patiënten trekken op grond van al deze informatie conclusies, die zeker niet altijd gegrond zijn. En komen hierdoor vaak bij hun zorgverleners met vragen. In deze workshop zullen vragen aan bod komen zoals: wat is er bekend over de prognose en het beloop van de ziekte van Parkinson en atypische parkinsonismen? Hoe kun je deze kennis het beste vertalen naar de individuele patiënt? De sprekers willen graag met het publiek nader in gaan op de misverstanden en valkuilen die kunnen optreden in de communicatie van prognoses en cijfers naar individuele patiënten.

 

Titel:

3. Voeding en cognitie: 'food for thought!'

Spreker:

Prof. Dr. Ir. C.P.G.M. (Lisette) de Groot, hoogleraar voeding van de oudere mens Wageningen UR

Vorm sessie:

Interactieve workshop (met stellingen)

Doelgroep:

Multidisciplinair

Taal:

Nederlands

Tijd en zaal:

12.00-13.00 uur en 14.00-15.00 uur, zaal 717

Samenvatting:

De werking van het zenuwstelsel wordt beïnvloed door voeding. Studies wijzen bijvoorbeeld op de mogelijke betekenis van voeding bij het ontstaan van dementie. Aan de andere kant heeft het zenuwstelstel invloed op het innemen van voeding. Het  zenuwstelsel reguleert immers de eetlust en verwerkt de signalen van geur en smaak, van honger en verzadiging. In samenhang hiermee stuurt het zenuwstelsel de totale hoeveelheid energie en voedingsstoffen die dagelijks geconsumeerd wordt. Als de hersenen minder goed functioneren, raakt de eetlustregulatie verstoord, wat weer leidt tot minder eten en mogelijk ondervoeding. Omdat veel voedingsstoffen direct of indirect een effect hebben op de hersenen kunnen ouderen aldus in een vicieuze cirkel raken, waardoor de gezondheid zich in een neerwaartse spiraal beweegt. Daarom wordt in de Richtlijnen goede voeding gesteld dat er aandacht moet zijn voor verschillen in behoeften tussen subgroepen in de bevolking, waaronder ouderen. Niet alleen voor de kwaliteit, maar ook voor de kwantiteit van de voeding moet aandacht zijn, mede met het oog op het brein. Aan de hand van een aantal stellingen voer voeding en de (ouder wordende) mens zal Lisette de Groot in deze interactieve workshop met u in gesprek gaan.

 

Titel:

4. E-health anno 2013

Spreker:

Dr. Hanneke Kalf, logopedist afdeling revalidatie Radboudumc. coördinator logopedie ParkinsonNet, Nijmegen

Vorm sessie:

Interactieve workshop

Doelgroep:

Multidisciplinaire

Taal:

Nederlands

Tijd en zaal:

12.00-13.00 en 14.00-15.00, zaal 212

Samenvatting:

In deze tijd van digitalisering is e-Health niet meer weg te denken. Maar wat is het precies en in hoeverre is het toe te passen in de behandeling van parkinsonpatiënten?
Wij hebben het allemaal voor u uitgezocht en presenteren de stand van zaken anno november 2013! In deze parallelsessie komen de volgende thema's aan bod: wat is e-health en hoe wordt het gebruikt? Welke evidence is er voor het inzetten van e-health? Hoe staat het met de vergoeding van professioneel gebruik van e-health en welke voorbeelden van handige online tools bestaan er al?

 

Titel:

5. Patiënt in beeld en verhaal: een theaterworkshop

Spreker:

Dhr. Kees Deenik, HoutenBeenTheater

Vorm sessie:

Interactieve theaterworkshop

Doelgroep:

Multidisciplinaire

Taal:

Nederlands

Tijd en zaal:

12.00-13.00 en 14.00-15.00, zaal 414

Samenvatting:

Elke parkinsonpatiënt heeft een eigen uniek verhaal. Dat verhaal verdient aandacht  van hulpverleners. Zijn wij echt bereid om te luisteren naar de verhalen van patiënten en hiervoor tijd te nemen?  Of is dat onmogelijk door de altijd aanwezige werkdruk. Missen we dan iets?  Verhalen kunnen begrip brengen en verwijzen naar aspecten van het leven die een anamnese niet biedt. Verhalen verwijzen naar het hier en nu en werpen een blik op vaak bijzondere kanten van uw patiënt. Wat hebben die verhalen u als professional te bieden en hoe kunt u ze inzetten in uw behandeling? Theater en verhalen van parkinsonpatiënten vormen de aanzet om met u in gesprek te gaan over dit onderwerp.

 

Titel:

6. Is ergotherapie bij de ziekte van Parkinson effectief?

Spreker:

Ingrid Sturkenboom MA, ergotherapeut/onderzoeker Radboudumc

Vorm sessie:

Interactieve workshop

Doelgroep:

Ergotherapeuten en andere geïnteresseerden

Taal:

Nederlands

Tijd en zaal:

12.00-13.00 en 14.00-15.00, zaal 411

Samenvatting:

ParkinsonNet ergotherapeuten zijn geschoold in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten en hun mantelzorgers volgens de Richtlijn ergotherapie bij de ziekte van Parkinson. Er is wereldwijd echter nog heel weinig bewijs voor de effectiviteit van ergotherapie bij parkinsonpatiënten. In de periode 2010-2013 is een grootschalig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om de effectiviteit van ergotherapie bij mensen met de ziekte van Parkinson en hun mantelzorgers te evalueren. In de presentatie zullen de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd worden en zullen we stilstaan we stilstaan bij de betekenis van deze uitkomsten voor de multidisciplinaire parkinsonzorg.

 

Titel:

7. Hallucinaties, impulscontrolestoornissen en andere bijwerkingen van parkinson medicatie 

Spreker:

Dr. Teus van Laar, neuroloog/klinisch farmacoloog UMC Groningen

Doelgroep:

Multidisciplinaire

Vorm sessie:

Interactieve workshop

Taal:

Nederlands

Tijd en zaal ochtend
Tijd en zaal middag

12.00-13.00, zaal 417
14.00-15.00, Beatrix Theater 

Samenvatting:

Niet zelden hebben patiënten met de ziekte van Parkinson te maken met bijwerkingen van medicijnen waaronder hallucinaties en impulscontrolestoornissen. Onder impulscontrolestoornissen vallen bijvoorbeeld  ontremd gedrag en verschillende vormen van verslavingen. In deze parallelsessie staan de volgende vragen centraal: hoe ontstaan deze bijwerkingen? Hoe herken je ze? Zijn ze te voorkomen? En wat kun je er als specialist of paramedicus mee?  Dr. Teus van Laar zal als neuroloog/klinisch farmacoloog u meenemen in de wereld van de bijwerkingen van parkinsonmedicatie en u tips  geven om bijwerkingen te voorkomen, ze vroeg te herkennen en er adequaat mee om te gaan. Deze sessie is niet alleen voor neurologen en specialisten ouderengeneeskunde van belang, maar ook zeer interessant voor paramedici!

 

Titel:

8. De ziekte van Parkinson en mindfulness    

Spreker 1:

Spreker 2:

Drs. Noud de Haas, zelfstandig gevestigd psycholoog-psychotherapeut 
Mevr. Annemieke den Dulk, praktijkhouder Inner Travel Service voor psychotherapie, mindfulnesstraining en stress en burn-out coaching

Vorm sessie:

Interactieve workshop met oefeningen

Doelgroep:

Multidisciplinaire

Taal:

Nederlands

Tijd en zaal:

12.00-13.15 en 14.00-15.15, Queens foyer

Samenvatting:

Mindfulness betekent: je bewust zijn van wat er gebeurt en merken hoe je daar op reageert. Noud de Haas, parkinsonpatiënt, vertelt hoe de beoefening van mindfulness hem helpt zijn ziekte te integreren in zijn leven. "De ziekte van Parkinson is elke dag in mijn 'systeem' aanwezig, maar door me, bijvoorbeeld qua werkdruk, aan te passen kan ik de verschijnselen beter hanteren dan wanneer ik me zou verzetten. Het lijkt een gezamenlijke dans, waarbij ik inspeel op de bewegingen die de ziekte van Parkinson, mijn danspartner, maakt." Noud gaat tijdens zijn vertelling in op vragen van de deelnemers, waarna  Annemieke den Dulk de deelnemers aan de hand van enkele korte oefeningen kennis zal laten maken met mindfulness. Ook zal zij aandacht besteden aan de vraag wat er tot nu toe bekend is over mindfulnesstraining met parkinsonpatiënten, bespreekt ze de opzet van de nu gangbare mindfulnesstrainingen en geeft ze een overzicht van de doelgroepen waar ervaring mee is opgedaan.

 

Titel:

9. Verstoorde bewegingssturing bij de ziekte van Parkinson

Spreker 1:


Spreker 2:

Dr. Rick Helmich, onderzoeker Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Centre for Cognitive Neuroimaging, neuroloog in opleiding Radboudumc
Dr. Maarten Nijkrake, fysiotherapeut Mobiliteitspoli en ParC Dagcentrum, coördinator fysiotherapie ParkinsonNet

Vorm sessie:

Interactief college

Doelgroep:

Fysiotherapeuten en andere geïnteresseerden

Taal:

Nederlands

Tijd en zaal:

12.15-13.15 en 14.15-15.15, zaal 712

Samenvatting:

Het is duidelijk dat de motoriek verstoord is bij de ziekte van Parkinson. Maar wat gebeurt er nu precies in de hersenen bij de ziekte van Parkinson? Hoe kan bijvoorbeeld de tremor verklaard worden? En waardoor ontstaat hypokinesie? Hoe zit het met het leren en uitvoeren van complexe bewegingen?  Rick Helmich is cum laudegepromoveerd bij het Donders Institute for Brain Cognition and  Behaviour op het proefschrift 'Cerebral reorganization in Parkinson's disease'. Hij wordt wereldwijd erkend als een expert op dit gebied en schreef artikelen over dit onderwerp voor diverse toptijdschriften waaronder Brain en Annals of Neurology. Hij is momenteel in opleiding tot neuroloog. Met zijn uitstekende didactische kwaliteiten is Rick in staat om gebruik makend van zowel zijn fundamenteel bewegingswetenschappelijke kennis als zijn klinische ervaring, een mooie presentatie te verzorgen over wat er precies gebeurt in de hersenen bij de ziekte van Parkinson.Titel:

10. Gaming als nieuwe behandeling van Parkinson

Spreker 1:

Spreker 2:

Ir. J.H. (Jurriaan) van Rijswijk, game architect/directeur Monpellier Venture
Drs. Nicolien van der Kolk, arts-onderzoeker/neuroloog in opleiding Radboudumc

Vorm sessie:

Interactieve game workshop

Doelgroep:

Multidisciplinaire

Taal:

Nederlands

Tijd en zaal:

12.15-13.15 en 14.15-15.15, zaal 716

Samenvatting:

De game-industrie groeit enorm. Games worden al lang niet meer alleen gebruikt door kinderen en pubers, ook veel volwassenen gamen regelmatig. De laatste ontwikkeling is dat gamen wordt ingezet binnen de gezondheidszorg.
In deze parallelsessie worden voorbeelden gegeven van games die specifiek ontwikkeld zijn voor de zorg. Hierbij zal de focus gelegd worden op  games voor mensen met de ziekte van Parkinson. Het gaat om games voor preventie, therapie en revalidatie en games voor professionals. Aan het einde van de sessie hebben de deelnemers meer inzicht in de manier waarop games ingezet worden en op welke manier games bijdragen aan de verbetering en het betaalbaar maken van de zorg en zelfs op welke manier games ingezet worden om levens te redden. 

 

Titel:

11. Variatie in de 66 ParkinsonNet regio's. Wat kunnen we hiervan leren?

Spreker 1:
Spreker 2:

Ir. Mariëtta Eimers, quality manager ParkinsonNet
Dr. Sandra Boots, kwaliteitsmedewerker ParkinsonNet

Vorm sessie:

Interactieve workshop

Doelgroep:

ParkinsonNet zorgverleners die geïnteresseerd zijn in de kwaliteit van zorg (en het transparant maken daarvan)

Taal:

Nederlands

Tijd en zaal:

12.15-13.15 en 14.15-15.15, zaal 415

Samenvatting

ParkinsonNet verzamelt sinds dit jaar gegevens over de kwaliteit van de geleverde zorg binnen de 66 ParkinsonNet regio's. We doen dit door uitvraag van declaratiegegevens bij Vektis, door een grootschalige meting van patiëntervaringen en kwaliteit van leven bij meer dan vierduizend parkinsonpatiënten en door een jaarlijkse vragenlijst aan alle ParkinsonNet zorgverleners.
Deze informatie wordt weergegeven in de ParkinsonAtlas, een interactieve kaart van Nederland die inzicht geeft in de kwaliteit van zorg in alle ParkinsonNet regio's. Graag laten wij aan u zien welke kwaliteitsgegevens wij inmiddels hebben verzameld en hoe u daar als zorgverlener uw voordeel mee kunt doen! We willen met u de discussie aangaan over onderwerpen als: 'Wanneer is de kwaliteit van zorg die wij leveren aan onze parkinsonpatiënten goed? En 'Is de zorg in alle ParkinsonNet regio's eigenlijk wel even goed?' Ook zal het team kwaliteit van ParkinsonNet met de aanwezigen in discussie gaan over de toekomst van het kwaliteitsbeleid. Wat verwachten zorgverzekeraars bijvoorbeeld van ons en hoe gaan we dat inzichtelijk maken. Voldoende munitie voor een goede discussie over het transparant maken van kwaliteit.

 

Titel:

12. Ronnie Gardiner zet je brein in beweging

Spreker:

Dhr. Ronnie Gardiner, grondlegger Ronnie Gardiner Methode

Vorm sessie:

Interactieve beweegworkshop op muziek

Doelgroep:

Multidisciplinaire

Taal:

Engels

Tijd en zaal:

12.15-13.15 en 14.15-15.15, Queens restaurant

Samenvatting:

De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is een oefenmethode op muziek die veel gebruikt wordt voor neurologische patiënten. Bij RGM wordt geoefend op het ritme van muziek, waarbij bewegen, spraak, lezen en voelen tegelijkertijd aan bod komen. Het doel van de methode is om op een speelse manier de hersenen te activeren, de samenwerking tussen beide hersenhelften te verbeteren en de aanleg van nieuwe neurologische netwerken te stimuleren. In een feasabilitystudie in Zweden, waar al 20 jaar met RGM wordt gewerkt, bleek dat bij parkinsonpatiënten verbetering optrad in de gebieden: motorische vaardigheden, lichaamsbalans, cognitieve functies en kwaliteit van leven. De bedenker 81-jarige jazzdrummer Ronnie Gardiner komt speciaal over uit de Verenigde Staten om tijdens een interactieve workshop op inspirerende wijze zijn methode toe te lichten, maar vooral om de deelnemers op een interactieve wijze kennis te laten met de oefeningen.

 

Titel:

13. Help! Mijn patiënt wil iets anders dan zijn/haar partner!

Spreker:

Merel van Uden, senior adviseur/trainer bij De Vraag Centraal, adviesbureau voor cliëntgerichte innovaties in de langdurige zorg

Vorm sessie:

Interactieve workshop

Doelgroep:

Multidisciplinair

Taal:

Nederlands

Tijd en zaal:

12.15-13.15 en 14.15-15.15, zaal 312

Samenvatting:

Net als voor veel andere chronische ziektes geldt bij de ziekte van Parkinson: "Hij (zij) heeft het en zij (hij) lijdt eraan". Zorg richt zich dan ook op de patiënt en diens partner. Geen probleem als patiënt en partner dezelfde hulpvraag hebben, maar hoe vaak komt het niet voor dat patiënt en partner de situatie anders ervaren, andere doelen hebben of dat een goedbedoelende partner wel erg veel overneemt van de patiënt? In deze workshop krijgt u praktische handvatten aangereikt voor prettige gesprekken met partners die niet op één lijn zitten.

 

Titel:

14. Euthanasie bij de ziekte van Parkinson en de rol van de wilsverklaring

Spreker:

Yvonne van Ingen, specialist ouderengeneeskunde, consulent palliatieve zorg IKNL, SCENarts

Vorm sessie:

Interactieve workshop (met stellingen)

Doelgroep:

Multidisciplinair

Taal:

Nederlands

Tijd en zaal:

12.15-13.15 en 14.15-15.15, zaal 211

Samenvatting:

'..als ik maar niet in een rolstoel kom of naar het verpleeghuis moet.'
'…wat als ik dement word?'
Wetende dat je van de ziekte van Parkinson niet meer kunt genezen en de ziekte progressief is, kan dit de nodige zorgen bij patiënten opleveren…Wat zeg je als je cliënt vraagt of het zin heeft dat hij alvast een euthanasieverklaring invult? Of dat hij aarzelt om vragen met betrekking tot het levenseinde met de (huis-)arts bespreekbaar te maken. Of met de kinderen?
Het gesprek aangaan over het levenseinde blijft lastig, maar het gespreknietaangaan levert misschien nog wel meer problemen op. Als hulpverlener voor parkinsonpatiënten ga je vaak een langdurige samenwerkingsrelatie aan. Je kunt signalen opvangen of je cliënten wijzen op relevante informatie. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat je zelf goed geïnformeerd bent. In deze workshop wordt stilgestaan bij vragen over euthanasie en de waarde van een wilsverklaring. Wat is euthanasie nu precies? Heb je een euthanasieverklaring nodig? Mag euthanasie bij dementie? Wat is een SCENarts en wanneer moet deze ingeschakeld worden. En wanneer wordt de levenseindekliniek ingeschakeld?

 

Titel:

15. Dance for Health & Parkinson: theorie en praktijk

Spreker 1:
Spreker 2:

Dhr. Marc Vlemmix, stichting Dance for Health 
Andrew Greenwood, stichting Dance for Health 

Vorm sessie:

Interactieve dansworkshop

Doelgroep:

Multidisciplinair

Taal:

Engels en Nederlands

Tijd en zaal:

12.15-13.15 en 14.15-15.15, zaal 412

Samenvatting:

Dat blijven bewegen voor mensen met de ziekte van Parkinson goed is, is al langer bekend. Recent wetenschappelijk onderzoek in Duitsland en Zwitserland laat zien dat bewegen in de vorm van dans op vele niveaus bijzonder effectief kan zijn. In deze workshop laten Marc Vlemmix en Andrew Greenwood zien wat de kracht is van dans bij parkinsonpatiënten. De lessen combineren dansbewegingen uit moderne dans, klassiek ballet en improvisatie. Het vertellen van verhalen, inbeeldingsvermogen en het uiten van emotie worden gekoppeld aan specifieke aandachtsgebieden zoals balans, flexibiliteit en coördinatie. De lessen bieden echter meer dan alleen beweging. Het gaat om een creatief proces, waar plezier, ontmoeting, ontplooiing en hernieuwd vertrouwen in het eigen lichaam net zo belangrijk zijn als de beweging zelf! De workshop is slechts voor een beperkt aantal deelnemers toegankelijk, omdat het de bedoeling is om ook zelf aan de slag te gaan.

 

Titel:

16. Fysieke training bij parkinsonpatiënten: het bewijs

Spreker:

Dr. Colleen Canning, Associate Professor, Course Director MSc of Physiotherapy, Team Leader Parkinson's disease Research University of Sydney, Australia

Vorm sessie:

Interactieve workshop

Doelgroep:

Multidisdiplinair

Taal:

Engels

Tijd en zaal:

12.15-13.15 en 14.15-15.15, zaal 416

Samenvatting:

Binnen de fysiotherapie winnen krachttraining en cardiotraining bij parkinsonpatiënten aan populariteit. Ook uit steeds meer onderzoeken blijkt de doeltreffendheid van deze behandelingen bij deze patiëntengroep. In deze sessie wordt een aantal recente hoogwaardige gerandomiseerde studies onder de loep genomen en implicaties voor de klinische praktijk gepresenteerd.

 

Titel:

17. Visuele stoornissen bij de ziekte van Parkinson

Spreker 1:

Spreker 2:
Spreker 3:

Drs. Danielle Kruize-Huijsmans, neuropsycholoog/cognitief gedragstherapeut in opleiding Koninklijke Visio
Marie-Louise Kamps, ergotherapeut Koninklijke Visio
Nynke Stellingwerf, oogarts Koninklijke Visio

Vorm sessie:

Interactieve workshop

Doelgroep:

Multidisciplinaire

Taal:

Nederlands

Tijd en zaal:

12.15-13.15 en 14.15-15.15, zaal 320

Samenvatting:

In de praktijk van veel zorgverleners blijkt dat patiënten met de ziekte van Parkinson regelmatig klachten hebben over visuele stoornissen zoals onrustige beelden, leesproblemen, dubbelzien, droge ogen, oriëntatieproblemen en herkenningsstoornissen. Binnen Koninklijke Visio, revalidatie voor blinden en slechtzienden, is in samenwerking met ParkinsonNet een onderzoek gestart naar het voorkomen en de behandeling van visuele stoornissen bij de ziekte van Parkinson. Deze sessie heeft de bedoeling om u te helpen in het (h)erkennen van visuele problematiek bij Parkinson en u handreikingen te geven over wat u kan doen bij mensen met visuele stoornissen.

 Direct naar

Volg ParkinsonNet