FAQ

Lees hier de veelgestelde vragen over het ParkinsonNet congres 2017.

Hoe is de regioverdeling tot stand gekomen?

Bij de totstandkoming van de verdeling hebben wij gekeken naar de verdeling binnen Nederland, onze ervaring van afgelopen jaar en in hoeverre het nieuws uit de regio tijdens het congres aansluit op uw regio. U vindt hier de landkaart met de regioverdeling.

Hoe is de inhoud van elk congres tot stand gekomen?

Alle ideeën die via de evaluatie van het congres 2016, via de oproep via Facebook, de nieuwsbrief en via de mail bij ons zijn binnengekomen zijn verzameld. Voor ieder congres is een programmacommissie samengesteld, zij hebben gezamenlijk alle landelijke en regionale ideeën beoordeeld. Daarna is per congres een programma samengesteld, afgestemd op de betrokken regio's. Bekijk hier de programma's.

Mag ik ook naar een ander congres, dan waarvoor ik de uitnodiging heb ontvangen?

U bent vrij om voor een ander congres te kiezen. Let wel: het voordeel van het bezoeken van een congres bij u in de buurt is dat daar relevante informatie voor die regio gegeven wordt. We adviseren iedereen dan ook zoveel mogelijk het congres in de eigen regio te bezoeken.

Waarom is er gekozen voor juist deze locaties in het land?

Elke locatie moet voldoen aan een aantal logistieke eisen, zoals de aanwezigheid van een grote plenaire zaal en een groot aantal subruimtes. Daarbij is gekeken naar de beschikbaarheid, de spreiding binnen Nederland, de ligging binnen de subregio, de prijs/kwaliteitverhouding en de bereikbaarheid van de locaties.

Wat is de reden dat dit jaar wederom gekozen is om drie congressen in plaats van één congres te houden?

Ruim 75 % van de ParkinsonNet deelnemers die de enquête hebben ingevuld, gaven aan voorkeur te hebben voor een regiocongres. Slechts 11% geeft aan voorkeur te hebben voor een landelijk congres. Op basis van dit gegeven hebben we besloten om het congres wederom in drie subregio's te verdelen.

Staat u vraag en antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op via scholingen@parkinsonnet.nl.

Direct naar

Volg ParkinsonNet