ParkinsonNet competentieprofiel

De meerwaarde van een ParkinsonNetzorgverlener

Het profiel van de ParkinsonNetzorgverlener is ontwikkeld voor diëtisten, ergotherapeuten, fysio- en oefentherapeuten en logopedisten van ParkinsonNet om inzichtelijk te maken welke meerwaarde zij (kunnen) hebben in de begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme.

Het document is een beschrijving van rollen en competenties en is geen nieuwe behandelrichtlijn. Het is ontwikkeld door de inhoudelijk experts werkzaam bij het ParkinsonNet coördinatiecentrum in samenwerking met ParkinsonNetzorgverleners vanuit alle disciplines. Het is een 'dynamisch document' wat door de tijd heen bijgeschaafd en aangepast kan worden. Dit profiel is vanaf 2019 het uitgangspunt voor het kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet.

> Bekijk het competentieprofiel

Zorgzoeker