Deelnamebijdrage ParkinsonNet

Deelnamebijdrage ParkinsonNet

ParkinsonNet is een stichting zonder winstoogmerk. Inkomsten vanuit scholingen of deelnamebijdrage worden voor 100% gebruikt om het ParkinsonNet concept verder te ontwikkelen en de (kwaliteit van) ParkinsonNet zorgverleners onder de aandacht te brengen van verwijzers en patiënten.

De hoogte van de deelnamebijdrage aan ParkinsonNet verschilt per discipline. U begint met het betalen van de deelnamebijdrage in het jaar nadat u de basisscholing heeft afgerond.

Wat is mijn deelnamebijdrage?

Hieronder vindt u een overzicht van de jaarlijkse deelnamebijdragen per functie(groep).

Groep

Functie

Bijdrage

Paramedisch

fysiotherapeut

oefentherapeut

ergotherapeut

logopedist

diëtist

€ 115,- per kalenderjaar

Psychosociaal

GZ-psycholoog

klinisch neuropsycholoog

seksuoloog

maatschappelijk werker

€ 115,- per kalenderjaar

Artsen

neuroloog

specialist ouderengeneeskunde

revalidatiearts

klinisch geriater

psychiater

Geen

Overig

apotheker

parkinsonverpleegkundige

verpleegkundig specialist

physician assistant

Geen

Zorgzoeker