Deelnemen ParkinsonNet

Welke zorgdisciplines kunnen zich aansluiten bij ParkinsonNet?

Paramedisch

Psychosociaal

Overig

Fysiotherapeuten

Oefentherapeuten

Logopedisten

Ergotherapeuten

Diëtisten

 

 

GZ-psychologen

Klinisch neuropsychologen

Maatschappelijk werkers

Seksuologen

Apothekers

Neurologen

Parkinsonverpleegkundigen*

Verpleegkundig specialisten

Physician assistants

Specialisten ouderengeneeskunde

Geriaters

Psychiaters

Revalidatieartsen


Als uw zorgdiscipline niet in het bovenstaande overzicht staat, maar u wilt wel meer informatie over de ziekte van Parkinson of over ParkinsonNet, neem dan contact op met de helpdesk.

* Voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten verzorgen wij de opleiding tot parkinsonverpleegkundige. Na succesvolle afronding bent u als parkinsonverpleegkundige  aangesloten bij ParkinsonNet. Voor verpleegkundigen die niet een gehele opleiding tot parkinsonverpleegkundige willen volgen, maar wel meer verdieping willen in de ziekte van Parkinson bieden we een tweedaagse cursus aan. Na het volgen van deze cursus bent u echter niet aangesloten bij ParkinsonNet. Meer informatie over deze cursus vindt u hier.

Voor verzorgenden die meer willen weten over de ziekte van Parkinson bieden we incompany scholingen aan. Meer informatie hierover vindt u hier.

Goed om te weten

Deelname aan het ParkinsonNet is op individueel niveau en niet op praktijkniveau. Deelname geldt voor een duur van twee jaar. De deelname wordt automatisch verlengd wanneer er na twee jaar is voldaan aan de voorwaarden voor herregistratie.

Paramedische en psychosociale zorgverleners die zijn aangesloten bij ParkinsonNet betalen een deelnamebijdrage. Als men de deelnamebijdrage niet betaalt stuurt ParkinsonNet in eerste instantie een herinneringsmail. Bij geen respons zoeken we telefonisch contact. Indien betaling uitblijft, wordt uw persoonlijke profiel (tijdelijk) van de zorgzoeker gehaald. 

AANSLUITEN_BIJ_PN_BUTTON

De voorwaarden om deel te nemen aan ParkinsonNet en gebruik te maken van hetgeen ParkinsonNet aanbiedt zijn:

Voor paramedici geldt een beperkte instroom. Meer informatie hierover vindt u hier.

De voorwaarden om als neuroloog deel te nemen aan ParkinsonNet en gebruik te maken van het aanbod zijn:

AANSLUITEN_BIJ_PN_BUTTON

Zorgzoeker