Herintreden ParkinsonNet

Herintreden

Heeft u een eerdere deelname aan ParkinsonNet opgezegd, maar wilt u graag herintreden? U kunt zich opnieuw aanmelden bij  ParkinsonNet. Hierbij gelden de volgende regels:

  • Vul eerst dit formulier in waarin u uw wens tot herintreden motiveert;
  • Het ParkinsonNet coördinatiecentrum bekijkt of u zich weer aan kan sluiten bij ParkinsonNet;
  • De verzoeken tot herintreden behandelen we gelijktijdig met de verzoeken tot toetreding. Normaliter is dit in het begin van het kalenderjaar;
  • U volgt een scholing om uw kennis over de ziekte van Parkinson op te frissen;
  • Voor paramedici geldt dat zij moeten voldoen aan één van de kwaliteitscriteria voor toelating.

Zorgzoeker