Herregistreren ParkinsonNet

Herregistratievoorwaarden ParkinsonNet

Herregistratievoorwaarden 2017

Om de deskundigheid van alle bij ParkinsonNet aangesloten zorgverleners te garanderen, voert ParkinsonNet om het jaar een herregistratie procedure uit. Voor herregistratie in 2017 zijn de voorwaarden verder aangescherpt. De herregistratie van 2017 geldt voor alle zorgverleners die de basisscholing in het najaar van 2014 of eerder volgden. De voorwaarden verschillen per zorgverlenertype. Klik hieronder voor de herregistratievoorwaarden voor uw discipline.

  • Paramedici (fysyiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en diĆ«tisten)
  • Verwijzers (klinisch geriaters, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, physician assistants en psychiaters)
  • Apothekers
  • Overige zorgverleners (GZ-psychologen, klinisch neuropsychologen, maatschappelijk werkers, seksuologen, parkinsonverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten)

Zorgzoeker