Klachtenprocedure ParkinsonNet

Klachtenprocedure ParkinsonNet

Alle parkinsonpatiënten hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen over een ParkinsonNet zorgverlener. Op deze manier proberen we de kwaliteit van de geleverde zorg te allen tijde zo hoog mogelijk te houden, en waar mogelijk te verbeteren.  

Via het contactformulier op de website van ParkinsonNet kunnen patiënten onderstaande gegevens invullen: 

  • Naam van patiënt / mantelzorger
  • E-mailadres of telefoonnummer van de patiënt of mantelzorger
  • Naam en adres van de zorgverlener waar de klacht over gaat
  • Vrije ruimte om de klacht te formuleren
  • Datum 

De klachten komen via de website van ParkinsonNet bij het ParkinsonNet coördinatiecentrum binnen en worden vertrouwelijk behandeld.
Het ParkinsonNet coördinatiecentrum neemt bij iedere klacht contact op met de betreffende patiënt. Daarna wordt in overleg met deze patiënt besloten wat de vervolgstappen met betrekking tot deze klacht zullen zijn.
Waar mogelijk zal ParkinsonNet een bemiddelende rol spelen met als doel klachten naar tevredenheid af te handelen.

Zorgzoeker