Transparantiebeleid ParkinsonNet

Voorwaarden transparantiebeleid ParkinsonNet

ParkinsonNet heeft als taak de kwaliteit van zorg voor parkinsonpatiënten van haar aangesloten zorgverleners te meten en transparant te maken. Zorgverleners aangesloten bij ParkinsonNet:

1. Zijn verplicht jaarlijks kwaliteitsinformatie aan te leveren over de geleverde zorg aan parkinsonpatiënten. Dit betreft onder andere een jaarlijkse vragenlijst naar de kwaliteit van zorg en kwaliteit van samenwerking.

2. Geven toestemming aan het ParkinsonNet coördinatiecentrum om informatie over de geleverde parkinsonzorg op te vragen bij andere organisaties. Dit betreft onder andere het opvragen van gegevens bij Vektis en Parabench/Intramed.

3. Nemen deel aan ParkinsonInzicht zodra dit beschikbaar is voor de betreffende beroepsgroep. Voor neurologen en parkinsonverpleegkundigen geldt dit vanaf januari 2015. In de toekomst geldt dit ook voor andere beroepsgroepen. Deze worden hier te zijner tijd over geïnformeerd.

4. Geven toestemming om kwaliteitsinformatie zoals genoemd bij punt 1, punt 2 en punt 3 in de toekomst transparant te maken op de Parkinson Zorgzoeker. Hier krijgen patiënten en zorgverleners inzicht in de geleverde zorg van de verschillende zorgverleners.

5. Geven toestemming dat de kwaliteitsinformatie zoals genoemd bij punt 1, punt 2 en punt 3 ook - op geaggregeerd niveau - transparant gemaakt wordt in de ParkinsonAtlas. De ParkinsonAtlas brengt de kwaliteit van zorg op regionaal niveau in kaart.

6. Worden bij beëindiging van deelname aan ParkinsonNet met alle informatie binnen één maand verwijderd uit de Parkinson Zorgzoeker.

Zorgzoeker