Afbeelding voor Apothekers

Apothekers

Alle aangesloten ParkinsonNetzorgverleners zijn gedreven om mensen met parkinson de best mogelijke zorg te bieden, ze te zien als partner en te werken volgens de richtlijn ‘Multidisciplinaire behandeling in de ziekte van Parkinson’.

Mensen met parkinson slikken veel verschillende medicijnen. Wij zien hier een essentiële rol voor u als apotheker weggelegd. Ziet u dat ook? Dan heten we u, na het volgen van de scholing ‘Farmaceutische zorg voor parkinsonpatiënten’, graag van harte welkom bij ParkinsonNet.

Aanmelden als deelnemer

U wilt een stapje extra zetten om de best mogelijke zorg aan mensen met parkinson te bieden? Als ParkinsonNetzorgverlener bent u van grote betekenis voor mensen die leven met de ziekte van Parkinson.

Een keer per jaar organiseren wij de scholing ‘Farmaceutische zorg voor parkinsonpatiënten’. Na het volgen van deze scholing kan u zich ParkinsonNet-apotheker noemen én onderdeel van het regionale netwerk.

Voor u als apotheker geldt:

Deelnemer blijven (deelnamevoorwaarden)

U rondt de scholing Farmaceutische zorg voor parkinsonpatiënten af en kan daarna op persoonlijke titel deelnemer van ParkinsonNet worden. Om kwaliteit van zorg aan mensen met parkinson blijvend te garanderen, moet u zich als aangesloten apotheker om het jaar herregistreren. Wat betekent dat voor u?

Als apotheker dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen om deelnemer van ParkinsonNet te blijven:

 • U woont eens per twee jaar het ParkinsonNet congres bij
 • U neemt ieder jaar deel aan minimaal één multidisciplinaire ParkinsonNet bijeenkomst of een multidisciplinaire alternatieve bijeenkomst (Heeft u een alternatief bijgewoond en wilt u deze opvoeren? Vul dan dit formulier in)
 • U voert medicatiegesprekken met minimaal vijf unieke parkinsonpatiënten of patiënten met atypische parkinsonismen per jaar
 • U vult jaarlijks de ParkinsonNet kwaliteitsmonitor in
 • U houdt uw MijnParkinsonNet-profiel up-to-date door het bijhouden van alle verplichte velden, een profieltekst en uw behandellocatie(s)

Deze punten checken we via ons administratiesysteem, kwaliteitsmonitor en presentielijsten van bijeenkomsten. Voldoet u op basis hiervan niet aan één of meerdere deelnamevoorwaarden? Dan ontvangt u hierover bericht per e-mail. U krijgt dan de mogelijkheid om gegevens aan te leveren waaruit blijkt dat u wel voldoet. Indien u inderdaad niet aan de voorwaarden heeft voldaan, maar wel deelnemer wilt blijven kunt u een uitsteljaar aanvragen. Geeft u geen reactie op dit bericht dan kan ParkinsonNet uw deelname beëindigen.

Deelname opzeggen

Wilt u geen ParkinsonNetzorgverlener meer zijn? U beëindigt uw deelname aan ParkinsonNet door een e-mail te sturen naar informatie@parkinsonnet.nl. In deze e-mail vermeldt u het volgende:

 • Uw volledige naam
 • De organisatie(s) waar u werkt
 • De reden voor het opzeggen
 • De beëindigingsdatum van uw deelname
Opnieuw deelnemen

Heeft u een eerdere deelname aan ParkinsonNet beëindigd, maar wilt u graag opnieuw deelnemen? Dat kan! Bij herintreden gelden de volgende regels:

 • Leg uit waarom u weer wilt deelnemen via dit formulier.
 • Wij beoordelen uw verzoek. We houden hierbij rekening met de tijd dat u deelnemer bent geweest, reden van stoppen en de tijd sinds beëindiging.
 • Verzoeken tot opnieuw deelnemen behandelen we eenmaal per maand.

Uw verzoek kan worden afgekeurd, onder voorbehoud goed gekeurd worden of definitief goed gekeurd worden. Over de beoordeling van uw verzoek nemen we per e-mail contact met u op.