Afbeelding voor Aanmelden als deelnemer

Aanmelden als deelnemer

Als ParkinsonNetzorgverlener bent u van grote betekenis voor mensen die leven met de ziekte van Parkinson. Wilt u een stapje extra zetten om de best mogelijke zorg te bieden?

Een keer per jaar organiseren wij de scholing ‘Farmaceutische zorg voor parkinsonpatiënten’. Na het volgen van deze scholing kunt u zich ParkinsonNet-apotheker noemen én bent u onderdeel van het regionale netwerk.

Voor u als apotheker geldt: