Afbeelding voor Aanmelden als deelnemer

Aanmelden als deelnemer

Voor verschillende typen zorgverleners gelden verschillende regels voor het deelnemen aan ParkinsonNet. Sommige disciplines volgen bijvoorbeeld de ParkinsonNetbasisscholing, deze organiseren we eens per jaar. Bekijk hieronder wanneer u zich officieel ParkinsonNetzorgverlener mag noemen.

Bent u specialist ouderengeneeskunde of physician assistant? Dan geldt:

Bent u geriaterpsychiater of revalidatiearts? Dan geldt:

Bent u neuroloog? Dan geldt: