Afbeelding voor Paramedici

Paramedici

Alle aangesloten ParkinsonNetzorgverleners zijn gedreven om mensen met parkinson de best mogelijke zorg te bieden, ze te zien als partner en te werken volgens de richtlijn ‘Multidisciplinaire behandeling in de ziekte van Parkinson’.

Bent u fysiotherapeut, oefentherapeut, logopedist, ergotherapeut of diëtist? En bent u er klaar voor om die stap extra te zetten voor mensen die leven met parkinson? Dan heten we u, na het volgen van de basisscholing, graag van harte welkom als deelnemer. Er zijn een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen om deelnemer te worden én te blijven.

Wij geloven dat de beste zorg ontstaat door specialisatie, het heel goed zijn in één ding in plaats van een beetje goed zijn in alles. Omdat ParkinsonNet inmiddels een landelijke dekking van gespecialiseerde paramedici heeft, hanteren we voor deze groep een selectiebeleid. Op basis van kenmerken uit het ParkinsonNetzorgverlener profiel maken wij een zo goed mogelijke selectie van alle paramedici die zich aanmelden.

Aanmelden als deelnemer

Zoals u hierboven leest hanteren wij voor paramedici een selectiebeleid. De selectie van paramedici bestaat uit een aantal stappen die we hieronder in meer detail aan u uitleggen.

Bepaling scholingsplaatsen
Het ParkinsonNet coördinatiecentrum heeft geen onbeperkte middelen. We beschikken bijvoorbeeld over een beperkt aantal docenten en fysieke ruimte om meer te scholen. Daardoor hebben we een maximaal aantal scholingsplaatsen.

Verdeling scholingsplaatsen
Hoe bepalen we wie deelneemt aan de basisscholing? Eerst kijken we wie zich aangemeld heeft om een ParkinsonNetzorgverlener op te volgen. Deze aanmelding toetsen we dan aan onderstaande voorwaarden:

 • De zorgverlener zorgt voor een continuering van de zorg van minimaal 5 mensen met parkinson per jaar.
 • De kandidaat volgt een ParkinsonNetzorgverlener op die zijn/haar werkzaamheden bij de organisatie, voor de start van het volgende kalenderjaar, stopt of zijn/haar werkzaamheden voor de organisatie in het afgelopen jaar heeft beëindigd.

Hoe beslissen we dan wie vervolgens de plaats krijgt en wie niet? U begrijpt dat we graag de meest gemotiveerde en bekwame zorgverleners scholen. De basis hiervoor is het ParkinsonNetzorgverlener profiel. Alle zorgverleners scoren punten op basis van deze criteria. De zorgverleners met de meeste punten krijgen een scholingsplaats totdat alle plaatsen verdeeld zijn.

Meer informatie over de selectieprocedure voor paramedici leest u hier.

Aanmelding selectie 2021

De aanmelding voor de selectieprocedure voor de basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener is geopend van 17 februari 2021 tot en met 26 maart 2021 17.00 uur. Na deze periode kunt u zich inschrijven voor de interesselijst voor de basisscholing van 2022. Na de sluitingsdatum heeft ParkinsonNet zes weken nodig voor de beoordeling. In de week van 17 mei 2021 worden alle zorgverleners die zich hadden aangemeld op de hoogte gebracht van de uitslag.

Aanmelden voor de selectieprocedure voor de basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener 2021 doet u hier.

Bekijk voor vragen onze FAQ’s. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Praktische informatie basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener 2021

Praktische informatie over de basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener 2021 leest u, wanneer deze beschikbaar is, hier

Deelnemer blijven

U rondt de basisscholing af en bent daarna op persoonlijke titel deelnemer van ParkinsonNet. Om kwaliteit van zorg aan mensen met parkinson blijvend te garanderen, moet u zich als aangesloten zorgverlener om het jaar herregistreren. Wat betekent dat voor u?

Als fysiotherapeut, oefentherapeut, logopedist, ergotherapeut of diëtist dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen om deelnemer van ParkinsonNet te blijven:

 • U voldoet de jaarlijkse deelnamebijdrage van € 125,- per kalenderjaar (betaling hiervan start het jaar na afronden van de basisscholing)
 • U woont eens per twee jaar het ParkinsonNet congres bij
 • U neemt ieder jaar deel aan minimaal drie ParkinsonNet bijeenkomsten. Hiervan zijn er twee multidisciplinair en één monodisciplinair. Per jaar kan u één regionale multi- of monodisciplinaire ParkinsonNet bijeenkomst omruilen voor een alternatief (Heeft u een alternatief bijgewoond en wilt u deze opvoeren? Vul dan dit formulier in)
 • U behandelt of begeleidt minimaal vijf unieke parkinsonpatiënten of patiënten met atypische parkinsonismen per jaar
 • U vult jaarlijks de ParkinsonNet kwaliteitsmonitor in
 • U houdt uw MijnParkinsonNet-profiel up-to-date door het bijhouden van alle verplichte velden, een profieltekst en uw behandellocatie(s)

Deze punten checken we via ons administratiesysteem, kwaliteitsmonitor en presentielijsten van bijeenkomsten. Voldoet u op basis hiervan niet aan één of meerdere deelnamevoorwaarden? Dan ontvangt u hierover bericht per e-mail. U krijgt dan de mogelijkheid om gegevens aan te leveren waaruit blijkt dat u wel voldoet. Indien u inderdaad niet aan de voorwaarden heeft voldaan, maar wel deelnemer wilt blijven kunt u een uitsteljaar aanvragen. Geeft u geen reactie op dit bericht dan kan ParkinsonNet uw deelname beëindigen.

Deelname opzeggen

Wilt u geen ParkinsonNetzorgverlener meer zijn? U beëindigt uw deelname aan ParkinsonNet door een e-mail te sturen naar informatie@parkinsonnet.nl. In deze e-mail vermeldt u het volgende:

 • Uw volledige naam
 • De organisatie(s) waar u werkt
 • De reden voor het opzeggen
 • De beëindigingsdatum van uw deelname

Deelname aan ParkinsonNet geldt per kalenderjaar. Wanneer u uw deelname aan ParkinsonNet na 17 december 2020 opzegt, dient u nog wel de deelnamebijdrage van 2021 te voldoen.

Opnieuw deelnemen

Heeft u een eerdere deelname aan ParkinsonNet beëindigd, maar wilt u graag opnieuw deelnemen? Dat kan! Bij herintreden gelden de volgende regels:

 • Leg uit waarom u weer wilt deelnemen via dit formulier.
 • Wij beoordelen uw verzoek
  • We houden hierbij rekening met de tijd dat u deelnemer bent geweest, reden van stoppen en de tijd sinds beëindiging.
 • Verzoeken tot opnieuw deelnemen van paramedici behandelen we gelijktijdig met de selectie, normaal gesproken aan het begin van het kalenderjaar.

Uw verzoek kan worden afgekeurd, onder voorbehoud goed gekeurd worden of definitief goed gekeurd worden. Over de beoordeling van uw verzoek nemen we per e-mail contact met u op.

Veelgestelde vragen

Wanneer start de selectieprocedure?
Normaliter start de selectieprocedure medio december. Op 17 februari 2021 is de selectieprocedure voor de basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener 2021 gestart. De basisscholing vindt plaats in het najaar van 2021.
Wat is een uitsteljaar?
U krijgt tijdens het uitsteljaar de mogelijkheid om aan de voorwaarden waar u niet aan voldeed alsnog te gaan voldoen. Houd hierbij rekening dat tijdens het uitsteljaar ook aan de voorwaarden voor dat jaar moet voldoen.
Waar moet een multidisciplinair overleg (MDO) aan voldoen?
Waar moet een MDO aan voldoen:
 • Georganiseerd voor het hele regionale netwerk of voor een subregio
 • Georganiseerd in samenspraak met de (sub)regiocoördinator
 • Alle zorgverleners zijn ervan op de hoogte
 • Multidisciplinair karakter
 • Notulen en presentielijst worden opgestuurd (of in ParkinsonConnect geplaatst)
Wat is variabel:
 • Inhoud van de bijeenkomst, kijk voor voorbeelden van MDO’s bij de bestanden van uw regiogroep op ParkinsonConnect.
 • Hoeveel bijeenkomsten per jaar worden georganiseerd. Het advies is om er minimaal drie te organiseren zodat iedereen een reële kans heeft om twee keer aanwezig te zijn
 • Waar de bijeenkomst plaatsvindt
Waarom ben ik afgewezen?
Er zijn twee mogelijkheden waarom u niet bent toegelaten: Er waren na toelating  van de opvolgers geen scholingsplekken meer beschikbaar voor kandidaten uit uw regio; Andere kandidaten eindigden hoger in de ranking die de beschikbare scholingsplekken vullen.
Tot welk moment kan ik me aanmelden voor de selectieprocedure?
De inschrijving voor de selectieprocedure voor de basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener van 2021 is geopend. U kan zich tot en met 26 maart 17.00 aanmelden hiervoor. Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.

Heeft u meer vragen? Bekijk hier onze FAQ pagina.