Afbeelding voor Psychosociale zorgverleners

Psychosociale zorgverleners

Alle aangesloten ParkinsonNetzorgverleners zijn gedreven om mensen met parkinson de best mogelijke zorg te bieden, ze te zien als partner en te werken volgens de richtlijn ‘Multidisciplinaire behandeling in de ziekte van Parkinson’.

Ligt uw toekomstig expertise als maatschappelijk werker, (GZ)psycholoog, klinisch neuropsycholoog of seksuoloog in het begeleiden van mensen met parkinson(isme)? Door de cognitieve uitdagingen waar veel mensen met parkinson voor staan, is uw specialisme hard nodig. We heten u daarom van harte welkom bij ParkinsonNet.

Aanmelden als deelnemer

Eens per jaar organiseren we de basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener. Na het volgen van (een deel) van deze opleiding, mag u zich officieel ParkinsonNetzorgverlener noemen, bent u deelnemer van ParkinsonNet én onderdeel van het regionale netwerk.

Bent u maatschappelijk werker? Dan geldt dat:

Bent u GZ-psycholoog, klinisch neuropsycholoog of seksuoloog? Dan geldt dat:

Bent u basispsycholoog? Dan geldt dat:

 • U de basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener volgt
 • U aanwezig bent bij het ParkinsonNet congres
 • U onder supervisie van een BIG geregistreerde collega psycholoog staat
 • U een BAPD kan aantonen met een bewijs
Deelnemer blijven (deelnamevoorwaarden)

U rondt de opleiding tot ParkinsonNetzorgverlener af en bent daarna op persoonlijke titel deelnemer van ParkinsonNet. Om kwaliteit van zorg aan mensen met parkinson blijvend te garanderen, moet u zich als aangesloten zorgverlener om het jaar herregistreren. Wat betekent dat voor u?

 • U voldoet de jaarlijkse deelnamebijdrage van € 125,- per kalenderjaar (betaling hiervan start het jaar na afronden van de basisscholing)
 • U woont eens per twee jaar het ParkinsonNet congres bij
 • U neemt ieder jaar deel aan minimaal twee multidisciplinaire ParkinsonNet bijeenkomsten. Lukt het u niet bij alle twee de bijeenkomsten aanwezig te zijn, dan heeft u eenmaal per jaar de mogelijkheid om voor één bijeenkomst een alternatief op te voeren. (Heeft u een alternatief bijgewoond en wilt u deze opvoeren? Vul dan dit formulier in).
 • Per jaar kan u één ParkinsonNet bijeenkomst omruilen voor een alternatief (Heeft u een alternatief bijgewoond en wilt u deze opvoeren? Vul dan dit formulier in)
 • U vult jaarlijks de ParkinsonNet kwaliteitsmonitor in
 • U houdt uw MijnParkinsonNet-profiel up-to-date door het bijhouden van alle verplichte velden, een profieltekst en uw behandellocatie(s)

Deze punten checken we via ons administratiesysteem, kwaliteitsmonitor en presentielijsten van bijeenkomsten. Voldoet u op basis hiervan niet aan één of meerdere deelnamevoorwaarden? Dan ontvangt u hierover bericht per e-mail. U krijgt dan de mogelijkheid om gegevens aan te leveren waaruit blijkt dat u wel voldoet. Indien u inderdaad niet aan de voorwaarden heeft voldaan, maar wel deelnemer wilt blijven kunt u een uitsteljaar aanvragen. Geeft u geen reactie op dit bericht dan kan ParkinsonNet uw deelname beëindigen.

Deelname opzeggen

Wilt u geen ParkinsonNetzorgverlener meer zijn? U beëindigt uw deelname aan ParkinsonNet door een e-mail te sturen naar informatie@parkinsonnet.nl. In deze e-mail vermeldt u het volgende:

 • Uw volledige naam
 • De organisatie(s) waar u werkt
 • De reden voor het opzeggen
 • De beëindigingsdatum van uw deelname

Deelname aan ParkinsonNet geldt per kalenderjaar. Wanneer u uw deelname aan ParkinsonNet na 17 december 2022 opzegt, dient u nog wel de deelnamebijdrage van 2023 te voldoen.

Opnieuw deelnemen

Heeft u een eerdere deelname aan ParkinsonNet beëindigd, maar wilt u graag opnieuw deelnemen? Dat kan! Bij herintreden gelden de volgende regels:

 • Leg uit waarom u weer wilt deelnemen via dit formulier.
 • Wij beoordelen uw verzoek
  • We houden hierbij rekening met de tijd dat u deelnemer bent geweest, reden van stoppen en de tijd sinds beëindiging.
 • Verzoeken tot opnieuw deelnemen behandelen we eenmaal per maand.

Uw verzoek kan worden afgekeurd, onder voorbehoud goed gekeurd worden of definitief goed gekeurd worden. Over de beoordeling van uw verzoek nemen we per e-mail contact met u op.