Afbeelding voor Deelnemer blijven (deelnamevoorwaarden)

Deelnemer blijven (deelnamevoorwaarden)

U rondt de basisscholing af en bent daarna op persoonlijke titel deelnemer van ParkinsonNet. Om kwaliteit van zorg aan mensen met parkinson blijvend te garanderen, moet u zich als aangesloten zorgverlener om het jaar herregistreren. Wat betekent dat voor u?

Als tandarts dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen om deelnemer van ParkinsonNet te blijven:

  • U voldoet de jaarlijkse deelnamebijdrage van  € 135,- per kalenderjaar (betaling hiervan start het jaar na afronding van de basisscholing)
  • U woont eens per twee jaar het ParkinsonNet congres bij
  • U neemt ieder jaar deel aan minimaal drie ParkinsonNet bijeenkomsten. Hiervan zijn er twee multidisciplinair en één monodisciplinair. Lukt het u niet bij alle drie de bijeenkomsten aanwezig te zijn, dan heeft u eenmaal per jaar de mogelijkheid om voor één bijeenkomst een alternatief op te voeren. (Heeft u een alternatief bijgewoond en wilt u deze opvoeren? Vul dan dit formulier in).
  • U behandelt of begeleidt minimaal vijf unieke mensen met parkinson of een atypisch parkinsonisme per jaar.
  • U vult jaarlijks de ParkinsonNet deelnamemonitor in
  • U houdt uw MijnParkinsonNet-profiel up-to-date door het bijhouden van alle verplichte velden, een profieltekst en uw behandellocatie(s)

Deze punten checken we via ons administratiesysteem, de kwaliteitsmonitor en presentielijsten van bijeenkomsten. Voldoet u op basis hiervan niet aan één of meerdere deelnamevoorwaarden? Dan ontvangt u hierover bericht per e-mail. U krijgt dan de mogelijkheid om gegevens aan te leveren waaruit blijkt dat u wel voldoet. Indien u inderdaad niet aan de voorwaarden heeft voldaan, maar wel deelnemer wilt blijven kunt u een uitsteljaar aanvragen. Geeft u geen reactie op dit bericht dan kan ParkinsonNet uw deelname beëindigen.

Veelgestelde vragen

Hoe schrijf ik een goede profieltekst?
Login op MijnParkinsonNet, klik op de ‘Gegevens aanpassen’ tegel en scroll naar het gedeelte ‘Parkinson Zorgzoeker’.

Hier ziet u een tekstveld waar u uw profieltekst invult.

Een goede profieltekst is een pakkende, persoonlijke tekst die u als zorgverlener omschrijft, eventueel aangevuld met relevante specialisaties en waar u werkt.
Kan ik mijn deelname behouden wanneer ik wijzig van behandellocatie, werkgever en/of regio?
Deelname is persoonsgebonden, bij een verandering van werkgever of locatie blijft u indien u dit wilt, nog steeds deelnemer van ParkinsonNet. Registreer zo snel mogelijk de wijziging in uw MijnParkinsonNet profiel zodat u op de juiste plek vindbaar bent op de ParkinzonZorgzoeker. Inloggen in uw MijnParkinsonNetprofiel doet u hier. Eenmaal ingelogd past u onder “Behandellocatie(s)” eenvoudig uw gegevens aan. Binnen 24 uur zijn de wijzigingen zichtbaar. Indien u bij een wijziging van uw werklocatie(s) ook van regionaal netwerk verandert, registreren wij u in de juiste regio en geven wij u voor de nieuwe groep toegang op ParkinsonConnect. Ook ontvangt u van ons de gegevens van de desbetreffende regiocoördinator(en) om gemakkelijk contact te maken met uw nieuwe regionale netwerk.
Hoe gaan jullie om met langdurige afwezigheid /zwangerschapsverlof?
Bent u langdurig afwezig of met zwangerschapsverlof en kunt u daardoor niet aan alle deelnamevoorwaarden voldoen dan vernemen wij dit graag. Bij de herregistratie wordt rekening gehouden met periode dat u niet werkzaam bent geweest indien wij hiervan tijdig op de hoogte zijn gesteld via informatie@parkinsonnet.nl. Samen met u kijken we naar een passende oplossing.