Disclaimer

Aansprakelijkheid
De website www.parkinsonnet.nl is verbonden met de Afdeling Neurologie en het Expertisecentrum voor Parkinson en Bewegingsstoornissen van het Radboudumc te Nijmegen. Ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van deze website, kunnen onvolkomenheden ontstaan. Op geen enkele wijze kan ParkinsonNet of het Radboudumc jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ParkinsonNet en het Radboudumc. Deze site is niet voor commercieel gebruik.

Toegankelijkheid
ParkinsonNet en het Radboudumc vinden het belangrijk dat deze website voor iedereen toegankelijk is. Wij hebben onze website daarom zo ontworpen, gebouwd en ingericht dat deze door zoveel mogelijk bezoekers goed kan worden gebruikt.

Dit zorgt ervoor dat bijna alles op onze website gebruikt kan worden door bezoekers met een beperking, zoals mensen die slechtziend, blind of doof zijn. Ook voor mensen die moeite hebben met kleine letters, bijvoorbeeld senioren, is onze website toegankelijk.

Ondersteuning browsers
Onze website is met de meeste browsers te benaderen. De website kan er in verschillende browsers wel anders uitzien.

Navigatie met toetsenbord
Onze website ondersteunt navigatie met de tab-toets.

Privacy
Medewerkers van ParkinsonNet en het Radboudumc gaan vertrouwelijk om met alle gegevens die gebruikers van www.parkinsonnet.nl verstrekken. Zowel artsen, verpleegkundigen als andere zorgverleners van het Radboudumc zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alléén aan anderen verstrekken nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven.