Disclaimer

Aansprakelijkheid
De website www.parkinsonnet.nl is verbonden met de Afdeling Neurologie en het Parkinson Centrum van het Radboudumc te Nijmegen. Ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van deze website, kunnen onvolkomenheden ontstaan. Op geen enkele wijze kan het Radboudumc jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Radboudumc. Deze site is niet voor commercieel gebruik.

Cookies
ParkinsonNet gebruikt zogeheten cookies om via Google Analytics bezoekersgedrag te analyseren. Een cookie is een heel klein databestandje dat bij een bezoek aan onze website op uw eigen computer wordt opgeslagen. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, moet u in uw browser 'cookies off' instellen of de button 'cookies off' aanklikken. Accepteert u cookies, dan blijven deze in uw computer staan, tenzij u ze zelf verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Toegankelijkheid
Het Radboudumc vindt het belangrijk dat deze website voor iedereen toegankelijk is. Wij hebben onze website daarom zo ontworpen, gebouwd en ingericht dat deze door zoveel mogelijk bezoekers goed kan worden gebruikt.

Dit zorgt ervoor dat bijna alles op onze website gebruikt kan worden door bezoekers met een beperking, zoals mensen die slechtziend, blind of doof zijn. Ook voor mensen die moeite hebben met kleine letters, bijvoorbeeld senioren, is onze website toegankelijk.

Ondersteuning browsers
Onze website is met de meeste browsers te benaderen. De website kan er in verschillende browsers wel anders uitzien.

Navigatie met toetsenbord
Onze website ondersteunt navigatie met de tab-toets.

Privacy
Medewerkers van het Radboudumc gaan vertrouwelijk om met alle gegevens die gebruikers van ParkinsonNet.nl verstrekken. Zowel artsen, verpleegkundigen als andere zorgverleners van het Radboudumc zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alléén aan anderen verstrekken nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

Zorgzoeker