Veelgestelde vragen over MijnParkinsonNet

We hebben deze pagina speciaal ingericht om de meest gestelde vragen over MijnParkinsonNet te beantwoorden. Kijk hieronder of uw vraag ertussen staat.

Wat is MijnParkinsonNet?

MijnParkinsonNet is het nieuwe inlogsysteem voor bij ParkinsonNet aangesloten zorgverleners. MijnParkinsonNet vervangt het oude ParkinsonNet Profiel dat u bereikte via login.parkinsonnet.nl. Op MijnParkinsonNet ziet u al uw gegevens in en wijzigt u deze wanneer dat nodig is. Lees hier meer over waarom ParkinsonNet overstapt op dit systeem.

Wat staat er op MijnParkinsonNet?

Op MijnParkinsonNet staan al uw persoonlijke gegevens zoals deze bij ParkinsonNet bekend zijn, uw behandellocaties die te zien zijn op de zorgzoeker en al uw gevolgde en geplande ParkinsonNet scholingen.

Vanaf wanneer kan ik niet meer inloggen op mijn huidige ParkinsonNet Profiel?

Vanaf maandag 11 februari 2019 is het niet meer mogelijk om in te loggen op uw huidige ParkinsonNet Profiel via login.parkinsonnet.nl.

Vanaf wanneer kan ik inloggen op MijnParkinsonNet?

Op maandag 18 februari 2019 maken we voor alle ParkinsonNet deelnemers een account aan op de nieuwe inlogomgeving. U krijgt op dat moment een e-mail met de nieuwe inlogprocedure waarmee u direct aan de slag kan. Het is dan ook weer mogelijk om in te schrijven voor scholingen.

Is MijnParkinsonNet het nieuwe ParkinsonConnect?

MijnParkinsonNet is geen vervanging van ParkinsonConnect. ParkinsonConnect blijft los bestaan, naast MijnParkinsonNet.

Blijft de Parkinson Zorgzoeker bereikbaar tijdens de overgangsperiode?

De Parkinson Zorgzoeker blijft tijdens het overzetten van alle gegevens naar MijnParkinsonNet gewoon bereikbaar. De Parkinson Zorgzoeker toont tijdens de overgangsperiode de gegevens zoals deze bij ParkinsonNet bekend zijn op 11 februari 2019.

Kan ik me inschrijven voor scholingen tijdens de overgangsperiode?

Door de overgang naar MijnParkinsonNet is het vanaf 11 februari 2019 tot 18 februari 2019 niet mogelijk om u in te schrijven voor scholingen.

Verandert er nog meer naast MijnParkinsonNet?

Door het nieuwe inlogsysteem verandert ook de manier waarop ParkinsonNet scholingen toont op de website. Scholingen krijgen een aparte pagina waar u makkelijk doorheen zoekt en simpel inschrijft. Deze is te zien vanaf 18 februari.

 

Zorgzoeker