Patiënten FAQ

Onder de onderwerpen staat (vaak) slechts een deel van de vragen die beantwoord wordt op de pagina's zelf. Klik op het onderwerp waar uw vraag onder valt.

> Ergotherapie;
Wanneer is er aanleiding voor een doorverwijzing naar een ergotherapeut?
Kan ik doorverwezen worden naar een ergotherapeut?
Kan ik bij iedere ergotherapeut terecht?
Wordt ergotherapie vergoed? 

> Diëtist;
Wanneer is er aanleiding voor een doorverwijzing naar een diëtist?
Kan ik doorverwezen worden naar een diëtist?
Kan ik bij iedere diëtist  terecht?
Wordt een diëtist vergoed? 

> Logopedie;
Wanneer is er aanleiding voor een doorverwijzing naar een logopedist?
Kan ik doorverwezen worden naar een logopedist?
Wordt logopedie vergoed?
Wat is de Pitch Limiting Voice Treatment? 

> Mantelzorg;
Waarom kiezen voor een ParkinsonNet zorgverlener (mantelzorg)?
Waar vind ik de dichtsbijzijnde ParkinsonNet therapeut?

> Parkinsonverpleegkundige;
Wat kan de parkinsonverpleegkundige voor mij betekenen?
Hoe kan ik een beroep doen op een parkinsonverpleegkundige? 

> Fysiotherapie en Oefentherapie;
Wanneer is er aanleiding om doorverwezen te worden naar een fysiotherapeut?
Wat is het verschil tussen fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck bij de ziekte van Parkinson?
Worden deze therapieën vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Direct naar

> Zorgverleners FAQ
> FAQ startpagina

Zorgzoeker