Zorgverleners FAQ

Onder de onderwerpen staan (vaak) slechts een deel van de vragen die beantwoord worden op de pagina's zelf. Klik op het onderwerp waar uw vraag over gaat.

> Deelname en scholingen;
Open of gesloten netwerk?
Selectieve inkoop CZ
Basisscholing
Aanbod en data
Wat heeft ParkinsonNet aan zorgverleners te bieden?
Kosten deelname ParkinsonNet
Nascholing
Betalingen
Aan- en afmelden ParkinsonNet

> Accreditatie basisscholing;
Is de basisscholing geaccrediteerd?

> Kwaliteitseisen;
Volumenorm
Mono- en multidisciplinaire bijeenkomsten
Nieuwe deelnemers ParkinsonNet
Overige vragen kwaliteitseisen

>
Selectieprocedure paramedici

Tot welk moment kan ik me inschrijven voor de selectieprocedure?
Wanneer hoor ik of ik ben toegelaten tot de basisscholing van 2019?
Invullen van het aanmeldformulier
Hoe is het aantal scholingsplaatsen bepaald? 
Op basis van welke cijfers zijn de zorgverlener/patiĆ«nt ratio's bepaald? 
Wat kan ik doen als ik niet toegelaten ben tot de scholing van 2019? 
Waarom heeft opvolging een bijzondere positie in de selectieprocedure? 

> Selectieprocedure paramedici 2019

Vragen over de selectieprocedure
Ik ben toegelaten
Ik ben afgewezen

Direct naar

> PatiĆ«nten FAQ
> FAQ startpagina

Zorgzoeker