Deelname en scholingen

Deelname en scholingen

> Terug naar het overzicht

1) Open of gesloten netwerk?
2) Selectieve inkoop CZ
3) Basisscholing tot ParkinsonNet zorgverlener
4) Aanbod en data
5) Wat heeft ParkinsonNet aan zorgverleners te bieden?
6) Kosten deelname aan ParkinsonNet
7) Nascholing
8) Betalingen
9) Aan- en afmelden ParkinsonNet

1) Is ParkinsonNet een open of gesloten netwerk?
Door de ontwikkelingen in de gezondheidszorg staan wij voor een dilemma: enerzijds willen we gemotiveerde zorgverleners de mogelijkheid bieden zich aan te sluiten bij ParkinsonNet. Anderzijds willen we de huidige netwerken niet overbelasten en ervoor zorgen dat de zorgverleners hun expertise hoog kunnen houden door veel patiënten te behandelen. Het is voor het functioneren van de regio's daarom erg belangrijk om een balans te creëren in het aantal gespecialiseerde zorgverleners. Wanneer er te weinig gespecialiseerde zorgverleners in een regio zijn, ontstaan witte vlekken. Teveel zorgverleners zorgt voor 'overbevolking', met als gevolg een mogelijke daling van expertise door het behandelen van te weinig patiënten. Om deze balans zo goed mogelijk te houden, is ParkinsonNet een open netwerk met beperkte instroom. Concreet houdt dit in dat alleen zorgverleners die aan onze kwaliteitscriteria voldoen toe kunnen treden tot ParkinsonNet. Hier vindt u ons selectiebeleid waarin deze kwaliteitscriteria beschreven staan.

2) Zorgverzekeraar CZ koopt selectief in, wat betekent dit voor parkinsonzorgverleners?
Om de beste zorg voor hun verzekerden te borgen, wil CZ dat fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en logopedie voor patiënten met de ziekte van Parkinson wordt geleverd door zorgverleners die zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Dat betekent dat verzekerden die zich vanaf 2013 melden voor fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie of logopedie verband houdend met de ziekte van Parkinson, uitsluitend in behandeling genomen mogen worden door een zorgverlener die is aangesloten bij ParkinsonNet en die als zodanig zichtbaar is op de Parkinson Zorgzoeker. Deze regeling geldt uitsluitend voor nieuwe parkinsonpatiënten.

2.1 Waarom heeft Achmea selectieve inkoop van netwerkzorg bij ClaudicatioNet en/of ParkinsonNet in de inkoopvoorwaarden opgenomen?
(Fragment uit  'Vraag en Antwoord Fysiotherapeut'- Achmea)

Aantoonbare kwaliteit en een intensieve samenwerking onder zorgaanbieders verbetert de zorg rondom de klant. Zorgaanbieders aangesloten bij ClaudicatioNet en/of ParkinsonNet zijn speciaal geschoold in het behandelen van patiënten met een specifieke aandoening en werken onderling nauw samen met 2e lijn zorgaanbieders in de regio. De behandelingen worden door een deskundig behandelaar uitgevoerd en zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd. Meer informatie vindt u in de vigerende voorwaarden 'Selectieve inkoop van netwerkzorg' welke onderdeel uitmaakt van de overeenkomst en die u kunt vinden op de website: www.achmea.nl/zorgaanbieders.

3) Basisscholing tot ParkinsonNet zorgverlener
Om deel te nemen aan ParkinsonNet dienen zorgverleners (met uitzondering van neurologen) de basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener te volgen. Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen met betrekking tot deelname en het volgen van deze scholing.

3.1 Hoe meld ik mij aan voor de basisscholing voor paramedici?
Om uzelf aan te melden voor de basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener dient u zich eerst aan te melden voor de mailalert. Klik hier om uzelf aan te melden. U wordt dan automatisch op de hoogte gebracht wanneer de inschrijving voor de nieuwe basisscholing start.

Lees vooraf alstublieft goed ons selectiebeleid en onze deelnamevoorwaarden door. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de helpdesk van ParkinsonNet, 024-3614701.

3.2 Hoe meld ik mij aan voor de basisscholing als ik niet onder de groep paramedici val?

U kunt zich direct voor de scholing inschrijven in onze webshop er vindt geen selectie plaats. Klik hier om naar de webshop te gaan.

Lees vooraf a.u.b. goed onze deelnamevoorwaarden door.

3.3 Ik heb mij al aangemeld voor de mailalert, moet ik mij nog aanmelden voor de basisscholing?
U ontvangt, na aanmelding voor de mailalert, vanzelf bericht zodra de inschrijving voor de basisscholing tot ParkinsonNet zorgverlener wordt geopend. Let erop dat u ook uw spambox van uw e-mail checkt, omdat mails ook daarin terecht kunnen komen.

3.4 Is er een selectieprocedure voor de aanmeldingen van de basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener?
Ja, voor een aantal disciplines geldt een selectiebeleid. Hier vindt u de informatie met betrekking tot deze procedure.

3.5 Wanneer krijg ik bericht of ik deel kan nemen aan de basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener?
Uiterlijk zes weken voor aanvang van de basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener zal Parkinsonnet de deelnemers die zijn toegelaten alsmede de deelnemers die zijn afgewezen tot de scholing per e-mail hiervan op de hoogte stellen. 

3.6 Uit hoeveel dagen bestaat de basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener?
Het aantal scholingsdagen varieert per zorgdiscipline. Bekijk hier uit hoeveel dagen de basisscholing tot ParkinsonNet zorgverlener voor u bestaat.

3.7 Welke voorwaarden gelden er voor de basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener?
Om deel te nemen aan de basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener gelden onze deelnamevoorwaarden. Voor paramedici gelden ook nog aanvullende voorwaarden, meer informatie hierover vindt u hier.

Om de scholing te volgen dient u vervolgens akkoord te gaan met onze algemene scholingsvoorwaarden.

3.8 Wat zijn de kosten voor de basisscholing?
Meer informatie over de kosten van de basisscholing tot ParkinsonNet zorgverlener vindt u op de basisscholingspagina.

4) AANBOD EN DATA

4.1 Welke scholingen vinden er plaats?
ParkinsonNet biedt verschillende scholingen aan voor aangesloten zorgverleners. Kijk voor een actueel overzicht van de scholingsdata in het scholingsaanbod

4.2 Wanneer vindt de basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener plaats?
Jaarlijks vindt er een basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener plaats. Kijk voor een actueel overzicht van de scholingsdata op de  basisscholingspagina.

5) WAT HEEFT PARKINSONNET AAN ZORGVERLENERS TE BIEDEN?

5.1 Vermelding in de Parkinson Zorgzoeker
Alle deelnemers van ParkinsonNet worden op persoonlijke titel vermeld op de Parkinson Zorgzoeker. De Parkinson Zorgzoeker geeft patiënten de mogelijkheid om snel een in parkinson gespecialiseerd centrum of zorgverlener te vinden en geeft zorgverleners de mogelijkheid om snel een collega zorgverlener te vinden.

5.2 Een jaarlijks ParkinsonNet congres
Ieder jaar organiseren we een prachtig congres met internationale en nationale topsprekers. Voor meer informatie over het ParkinsonNet congres bezoekt u de congreswebsite.

5.3  Verwijsformulieren

Verwijzers kunnen gratis verwijsformulieren met de juiste indicatiestelling voor paramedische en psychosociale zorg aanvragen. Deze verwijsformulieren zijn aan te vragen via informatie@parkinsonnet.nl. Deze zijn zowel in een papierenversie als ook digitaal te verkrijgen.

5.4 Ondersteuning van regionale samenwerking
ParkinsonNet is opgebouwd uit regionaal georiënteerde netwerken rondom ziekenhuizen. De regionale netwerken functioneren zelfstandig. Vanuit het landelijk ParkinsonNet coördinatiecentrum worden de regionale netwerken op inhoudelijke en praktische fronten ondersteund om het netwerk optimaal te laten functioneren. Lees hier meer over ParkinsonNet regio's.

6) KOSTEN DEELNAME PARKINSONNET

6.1 Scholingskosten basisscholing ParkinsonNet
Kijk onder scholingsaanbod voor de actuele prijzen per scholing.

6.2 Deelnamebijdrage ParkinsonNet

ParkinsonNet is een stichting zonder winstoogmerk. Inkomsten vanuit scholing of deelnamebijdragen worden voor 100% gebruikt om het ParkinsonNet concept verder te ontwikkelen en de (kwaliteit van) ParkinsonNet zorgverleners onder de aandacht te brengen van verwijzers en patiënten. Om ParkinsonNet te laten voortbestaan en verder te ontwikkelen is de deelnamebijdrage van zorgverleners noodzakelijk. De hoogte van deze deelnamebijdrage aan ParkinsonNet verschilt per zorgverlener. Dit heeft te maken met het verschil in meerwaarde die het netwerk heeft voor de betrokken disciplines. Het netwerk biedt de ene discipline meer dan een andere discipline.

7) NASCHOLING

7.1 Hoe meld ik mij aan voor een nascholing of het congres?
Eenmaal aangesloten bij ParkinsonNet ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord op in te loggen in uw persoonlijk ParkinsonNet profiel. Met dit profiel kunt u zich onder andere aanmelden voor nascholingen, e-learnings en het ParkinsonNet congres. Hier kunt u inloggen in uw persoonlijke ParkinsonNet profiel.


7.2 Welke voorwaarden gelden er voor nascholingen/het congres?
Om deel te kunnen nemen aan ParkinsonNet dient u akkoord te gaan met onze deelnamevoorwaarden. Voor nascholingen, e-learnings en het ParkinsonNet congres gelden vervolgens onze algemene scholingsvoorvoorwaarden.

8) BETALINGEN

8.1 Wijze van betaling
Bij voorkeur verlopen alle betalingen via iDEAL, omdat dit snel, eenvoudig en veilig is. Mocht u toch een factuur willen ontvangen dan is dat natuurlijk mogelijk. Kies in dat geval voor betaling via factuur tijdens het afrekenen.

8.2 Facturen
Facturen worden altijd via e-mail naar uw opgegeven e-mailadres gestuurd.

8.3 Hoe betaal ik voor scholingen?
Wanneer u betaalt via onze webshop logt u in met uw MijnParkinsonNet gegevens. Vervolgens doorloopt u het betaalproces door te kiezen voor een iDeal betaling of een betaling via factuur.

Bent u geen ParkinsonNetzorgverlener, dan vult u vooraf uw gegevens in voordat u het betaalproces doorloopt.

8.4 Kan ik een betalingsbewijs ontvangen?
Indien u een betalingsbewijs wilt ontvangen mailt u naar informatie@parkinsonnet.nl. Vermeld hierbij duidelijk uw naam en adresgegevens en van welke betaling u een betalingsbewijs wilt ontvangen. Na verwerking van uw e-mail ontvangt u een betalingsbewijs per e-mail.

9) AAN- EN AFMELDEN PARKINSONNET

9.1 Ik wil me afmelden bij ParkinsonNet, (hoe) kan dit?

Iedere ParkinsonNet zorgverlener mag zich op elk moment afmelden bij ParkinsonNet. Voor afmelding gelden echter wel enkele regels:

  • U dient de deelnamebijdrage van het jaar waarin u zich afmeldt te betalen. Meldt u zich bijvoorbeeld af op 10 februari 2019, dan dient u de jaarlijkse bijdrage van 2019 nog te voldoen;
  • Afmeldingen voor het komende jaar moeten gedaan worden vóór 15 december in het lopende jaar. Bijvoorbeeld  als u vanaf januari 2019 geen deelnemer meer van ParkinsonNet meer wilt zijn, dient u vóór 15 december 2018 uw afmelding bij ParkinsonNet kenbaar te maken;
  • U wordt na afmelding binnen 30 dagen verwijderd van de Parkinson Zorgzoeker.

9.2 Ik heb me afgemeld bij ParkinsonNet maar wil me graag weer aanmelden, (hoe) kan dit?
U kunt zich altijd aanmelden bij ParkinsonNet. Als u in het verleden al deelnemer bent geweest van het netwerk gelden de volgende regels:

Terug naar het overzicht

Zorgzoeker