Selectiebeleid ParkinsonNet

Aansluiten bij ParkinsonNet - paramedici 

Vanaf 2019 geldt er een nieuw selectiebeleid. In dit selectiebeleid wordt er per discipline gekeken naar verschillende criteria. Het beleid heeft drie onderdelen:

 1. Scholingscapaciteit
 2. Verdeling scholingsplaatsen
  A. Opvolging als uitzondering
 3. Rangschikking op basis van kwaliteitscriteria

1.Scholingscapaciteit

Per discipline is er een maximaal aantal te scholen zorgverleners vastgesteld.  

Diëtisten 20 scholingsplaatsen
Logopedisten 30 scholingsplaatsen
Ergotherapeuten 40 scholingsplaatsen
Fysio-/oefentherapeuten 100 scholingsplaatsen


Zie voor meer informatie hierover de FAQ

2.Verdeling scholingsplaatsen

De scholingsplaatsen worden verdeeld over Nederland. Deze verdeling vindt op de volgende manier plaats: per regio en per discipline berekent ParkinsonNet de ratio tussen het aantal zorgverleners en het aantal patiënten. De regio's worden gerangschikt op basis van deze ratio's en beginnend bij de laagste ratio worden  scholingsplekken toegekend aan regio's. De regio met de laagste ratio krijgt de eerste scholingsplek.

Zie voor meer informatie hierover de FAQ

A.      Opvolging als uitzondering

Een kandidaat zorgverlener die een huidige ParkinsonNetzorgverlener opvolgt komt, mits aan een aantal voorwaarden voldaan (zie hieronder),  altijd in aanmerking om de scholing tot ParkinsonNetzorgverlener te volgen.

Opvolging komt voor de verdeling van de scholingsplaatsen. Kandidaten die zich aanmelden voor opvolging worden eerst getoetst op de voorwaarden. Een kandidaat zorgverlener die opvolgt dient aan een minimaal aantal punten te voldoen om toegelaten te worden. ParkinsonNet kan telefonisch contact opnemen, indien de opvolging meer uitleg behoeft.

Daarnaast dient de kandidaat die wil opvolgen de onderstaande voorwaarden in acht te nemen.

 1. De kandidaat zorgverlener zorgt voor een continuering van de zorg van minimaal 5 parkinsonpatiënten per jaar. Hiervoor dienen 5 patiënten een intentieverklaring te ondertekenen.  
 2. De kandidaat dient een ParkinsonNetzorgverlener op te volgen die zijn werkzaamheden bij de organisatie stopt. Deze werkzaamheden moeten in ieder geval voor de start van het volgende kalenderjaar stoppen en mogen niet langer dan een kalenderjaar terug gestopt zijn. Dit betekent dat als een zorgverlener in 2019 wordt opgevolgd hij/zij in 2018 nog heeft gewerkt voor de organisatie en uiterlijk op 01-01-2020 niet meer voor de organisatie werkzaam is.
 3. Er dient tijdens de selectieprocedure een formulier aangeleverd te worden dat de aangesloten ParkinsonNetzorgverlener met de hierboven genoemde voorwaarden akkoord gaat. Dit formulier komt beschikbaar tijdens de selectieprocedure.

3.Rangschikking op basis van kwaliteitscriteria

Indien er meer aanmeldingen zijn vanuit een bepaalde discipline dan scholingsplaatsen, dan worden zorgverleners beoordeeld op een aantal kwaliteitscriteria. Zorgverleners kunnen voor elk criterium punten scoren, de som van deze punten is de totaalscore van een zorgverlener.

Per regio worden de zorgverleners in een rangorde geplaatst, plaatsing start vanaf de hoogste ranking en gaat door totdat de beschikbare plekken gevuld zijn.

De kwaliteitscriteria zijn gebaseerd op het profiel  van een ParkinsonNetzorgverlener. Kandidaat zorgverleners worden beoordeeld in hoeverre zij zich al in deze richting ontwikkeld hebben. De onderwerpen die hierbij centraal staan zijn:

 1. Samenwerking
 2. Kennis en wetenschap
 3. Organisatie
 4. Ervaring
 5. Motivatie

4.Aanmelding selectieprocedure

Gedurende het hele jaar is het mogelijk om aan te melden voor de mailalert. U ontvangt dan persoonlijk een mailtje op het moment dat de aanmelding voor de selectieprocedure opent. De aanmelding voor de selectieprocedure van 2019 is gesloten. Meld u hier aan voor de mailalert voor de selectieprocedure van 2020.

De kandidaat zorgverleners die zich via de mailalert inschrijven, ontvangen automatisch een mail met meer info over hoe definitief in te schrijven voor de selectieprocedure.

Bij aanmelding voor de selectieprocedure dient de kandidaat een formulier in te vullen. Hierin worden onder andere persoonsgegevens, organisatiegegevens en de hierboven genoemde onderwerpen middels verschillende vragen uitgevraagd. Tot slot is er in het formulier ook mogelijkheid om uw aanmelding voor de selectieprocedure te motiveren.

Alleen de informatie die in het selectieformulier staat wordt meegenomen in de selectie. ParkinsonNet houdt zich het recht voor om formulieren met onwaarheden of incomplete formulieren niet in behandeling te nemen.

Aanvullend voor de selectieprocedure van 2019 geldt:

De zorgverleners die vorig jaar een mail ontvingen dat zij aan de voorwaarden voldeden maar door het maximale aantal plekken in de regio niet konden deelnemen, hebben dit jaar een scholingsplek mits zij nog aan een van de voorwaarden van vorig jaar voldoen en zich via bovenstaande weg aanmelden.

 

Klik hier voor onze oude voorwaarden.

Zorgzoeker