Afbeelding voor Richtlijnen voor mensen met parkinson

Richtlijnen voor mensen met parkinson

Alle ParkinsonNetzorgverleners werken volgens de wetenschappelijk onderbouwde richtlijn. Maar wist u dat er ook richtlijnen beschikbaar zijn voor mensen met parkinson? Deze geven u informatie en handvatten over wat u zelf kan doen als u parkinson heeft, naaste of verzorgende bent.

Bekijk hieronder de beschikbare richtlijnen voor mensen met parkinson.

 

Nieuwe paramedische richtlijn voor mensen met parkinson

In deze richtlijn staan aanbevelingen en hulpmiddelen voor diagnostiek en behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson. De richtlijn heeft twee versies. Een versie voor zorgverleners en een aparte versie voor mensen die leven met parkinson.

Oude richtlijnen

Richtlijn fysiotherapie voor mensen met parkinson

Dit document bestaat uit drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat over zelfmanagement. Zelfmanagement heeft te maken met de manier waarop u verantwoordelijkheid neemt voor uw ziekte. Het eerste hoofdstuk gaat ook in op wat u van de fysiotherapeut kunt verwachten en geeft aanwijzingen wanneer u contact kunt opnemen met een fysiotherapeut. Het tweede hoofdstuk is een Intakevragenlijst. Het invullen van de vragen zullen u helpen te bedenken aan welke problemen u wilt werken tijdens de fysiotherapie. Uw fysiotherapeut krijgt door de antwoorden die u invult, een goed beeld van welke problemen u het belangrijkst vindt, en van wat u lichamelijk aankunt. Het derde hoofdstuk geeft informatie voor mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers.

Download de richtlijn fysiotherapie.

 

Richtlijn diëtetiek voor mensen met parkinson

Dit document is een vereenvoudigde versie van de richtlijn voeding bij de ziekte van Parkinson en is bedoeld voor mensen met parkinson, partners en verzorgers. Het is een aanvulling op de de multidisciplinaire richtlijn voor mensen met de ziekte van Parkinson. In dit document worden de belangrijkste problemen besproken die te maken hebben met voeding. Er wordt besproken wat u zelf kunt doen en welke stappen de huisarts, neuroloog of parkinsonverpleegkundige neemt bij de behandeling van het probleem.

Download de richtlijn diëtetiek.