Volg ParkinsonNet

MijnP@rkinsonZorg

Projectnaam:
MijnP@rkinsonZorg 
Projectleider:
Herma Kats   
Subsidieverstrekker:
ZonMW 
Prinses Beatrixfonds 
Menzis 
Parkinson Vereniging   
In samenwerking met:
MijnZorgnet 
Contactpersoon:
Herma Kats 
E-mail contactpersoon:
Telefoon:
024-3614705 
 


MijnP@rkinsonzorg: integraal zorgnetwerk georganiseerd door de patiënt.

Het project MijnP@rkinsonZorg is ontstaan vanuit verschillende knelpunten in de huidige zorg voor parkinsonpatiënten. De zorg voor parkinsonpatiënten is vaak complex waardoor meerdere hulpverleners betrokken zijn. Goede communicatie en afstemming over coördinatie van zorg tussen 1e en 2e lijn ontbreekt vaak. Hulpverleners zijn soms onvoldoende op de hoogte van elkaars behandeling en ook patiënten hebben daarnaast te weinig mogelijkheden om zelfstandig regie te (be)houden.

Doelstelling
Het doel van het project is om de coördinatie van individuele zorg voor Parkinsonpatiënten te verbeteren. Hierin wordt het zelfmanagement vermogen van de patiënt gestimuleerd door middel van ICT ondersteuning (MijnZorgnet) en fysieke inzet van de parkinsonverpleegkundige.

Doelgroep
MijnP@rkinsonZorg richt zich op patiënten, huisartsen, Praktijkondersteuners Huisartsen (POH), parkinsonverpleegkundigen, neurologen en (ParkinsonNet) hulpverleners.

Parkinsonnet hulpverleners (bestaande uit 64 regionale netwerken) zijn gespecialiseerd op het gebied van Parkinson en werkzaam in de eerste lijn (o.a. huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog, maatschappelijk werk, thuiszorg) en tweede lijn (o.a. neuroloog, Parkinson-verpleegkundige, neurochirurg, psychiater, seksuoloog).

Aanpak
Het project is in 4 regio's van start gegaan; Groningen, Enschede, Arnhem en Nijmegen. In deze vier regio's is een parkinsonverpleegkundigen aangesteld die geschoold is in het gebruik van MijnZorgnet en zelfmanagement.

MijnZorgnet is een beveiligde website voor patiënten, mantelzorgers en zorg­verleners met als doel informatie en ervaringen te delen over ziekte, zorg en ge­zondheid binnen communities. In dit project ligt de nadruk op de patiënt als gebruiker, die door middel van MijnZorgnet zijn/haar eigen persoonlijke (zorg) netwerk bouwt. De parkinsonverpleegkundige coacht de patiënt en de zorgverleners in het adequaat gebruik van MijnZorgnet. Zo kan de patient een individueel zorgplan samen met de verpleegkundige maken of zijn/haar medicijngegevens delen. De betrokken hulpverleners kunnen via het profiel van de patiënt over de behandeling communiceren en afstemmen. De patiënt blijft hierin regie (be)houden.

De patiënt wordt een jaar lang ondersteund door de parkinsonverpleegkundige en de huisarts/POH. Voor dit project zullen huisartsen en POH actief betrokken worden om mee te doen aan dit project. Hiertoe worden in de regio's bijeenkomsten georganiseerd en actief de samenwerking gezocht met huisartsenverenigingen.

Links
Patiëntenfolder

Huisartsenfolder

Nieuwsbrief januari 2012

Direct naar

Tel. (024) 361 47 01

Zorgzoeker