2011 MijnParkinsonZorg

MijnP@rkinsonzorg: integraal zorgnetwerk georganiseerd
door de patiënt.

Het project MijnP@rkinsonZorg is ontstaan vanuit verschillende
knelpunten in de huidige zorg voor Parkinson – patiënten. De zorg
voor Parkinson – patiënten is vaak complex waardoor meerdere
hulpverleners betrokken zijn. Goede communicatie en afstemming over
coördinatie van zorg tussen 1e en 2e lijn
ontbreekt vaak. Hulpverleners zijn soms onvoldoende op de hoogte
van elkaars behandeling en ook patiënten hebben daarnaast te weinig
mogelijkheden om zelfstandig regie te (be)houden.

Doelstelling
Het doel van het project is om de coördinatie van
individuele zorg voor Parkinsonpatiënten te verbeteren. Hierin
wordt het zelfmanagement vermogen van de patiënt gestimuleerd door
middel van ICT ondersteuning (MijnZorgnet) en fysieke inzet van de
parkinsonverpleegkundige.

Doelgroep
MijnP@rkinsonZorgricht
zich op patiënten, huisartsen, Praktijkondersteuners Huisartsen
(POH), parkinsonverpleegkundigen, neurologen en (ParkinsonNet)
hulpverleners.

Parkinsonnet hulpverleners (bestaande uit 64 regionale
netwerken) zijn gespecialiseerd op het gebied van Parkinson en
werkzaam in de eerste lijn (o.a. huisarts, fysiotherapeut,
ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog, maatschappelijk
werk, thuiszorg) en tweede lijn (o.a. neuroloog,
Parkinson-verpleegkundige, neurochirurg, psychiater,
seksuoloog).

Aanpak
Het project is in 4 regio’s van start gegaan; Groningen,
Enschede, Arnhem en Nijmegen. In deze vier regio’s is een
parkinsonverpleegkundigen aangesteld die geschoold is in het
gebruik van MijnZorgnet en zelfmanagement.

MijnZorgnet is een beveiligde website voor patiënten,
mantelzorgers en zorg­verleners met als doel informatie en
ervaringen te delen over ziekte, zorg en ge­zondheid binnen
communities. In dit project ligt de nadruk op de patiënt als
gebruiker, die door middel van MijnZorgnet zijn/haar eigen
persoonlijke (zorg) netwerk bouwt. De parkinsonverpleegkundige
coacht de patiënt en de zorgverleners in het adequaat gebruik van
MijnZorgnet. Zo kan de patient een individueel zorgplan samen met
de verpleegkundige maken of zijn/haar medicijngegevens delen. De
betrokken hulpverleners kunnen via het profiel van de patiënt over
de behandeling communiceren en afstemmen. De patiënt blijft hierin
regie (be)houden.

De patiënt wordt een jaar lang ondersteund door de
parkinsonverpleegkundige en de huisarts/POH. Voor dit project
zullen huisartsen en POH actief betrokken worden om mee te doen aan
dit project. Hiertoe worden in de regio’s bijeenkomsten
georganiseerd en actief de samenwerking gezocht met
huisartsenverenigingen.

Voor meer informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.parkinsonnet.nl/mijnparkinsonzorg