Volg ParkinsonNet

Aanmelden ParkinsonInzicht voor paramedici

  • Home
  • Nieuws
  • Aanmelden ParkinsonInzicht voor paramedici

Alle ParkinsonNet fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten kunnen zich vanaf nu aanmelden voor ParkinsonInzicht. Wij vragen alle aangesloten paramedici om zich voor 1 januari 2016 aan te melden voor de registratie!


Wat is ParkinsonInzicht?

ParkinsonInzicht is de landelijke kwaliteitsregistratie voor de parkinsonzorg. Transparantie van kwaliteit van zorg is een van de speerpunten van ParkinsonNet. Daarom ontwikkelde ParkinsonNet samen met de neurologen (NVN) en patiënten (Parkinson Vereniging) deze kwaliteitsregistratie. Deze registratie wordt uitgevoerd door DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing, DICA). In 2015 zijn neurologen, parkinsonverpleegkundigen en patiënten gestart met de registratie. Er zijn inmiddels al 15.000 patiënten geregistreerd. Vanaf 1 januari wordt de registratie uitgebreid met informatie over de paramedische zorg. Voor meer informatie over de registratie kijk op www.parkinsoninzicht.nl

 

Wat gaan paramedici registreren?

Uitgangspunt van de registratie is een zo beperkt mogelijke registratielast voor zorgverleners. Daarin zijn we geslaagd. Iedere paramedische discipline registreert per half jaar een beperkt aantal gegevens over patiënten die onder behandeling zijn. Meer informatie hierover vindt u hier. De registratie start in 2016. Deelname aan ParkinsonInzicht is een voorwaarde om aangesloten te zijn bij ParkinsonNet. Meer informatie hierover vindt u hier.


Waarom moet ik me voor 1 januari 2016 aanmelden?

De gegevens uit ParkinsonInzicht worden verwerkt overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hiervoor is een bewerkersovereenkomst vereist en een geheimhoudingsverklaring. De bewerkersovereenkomst is voor ParkinsonInzicht afgesloten met Medical Research Data Management BV (MRDM). MRDM heeft met alle betrokken ziekenhuizen en hulpverleners overeenkomsten gesloten. Op basis daarvan kunnen gegevens uit verschillende bronnen aan elkaar gekoppeld worden en kan de patiënt in de tijd worden gevolgd. MRDM levert vervolgens aan DICA alleen geanonimiseerde gegevensbestanden. Het is belangrijk dat we dit voor 1 januari 2016 regelen zodat we in 2016 met alle ParkinsonNet zorgverleners kunnen registreren.

Zorgzoeker