Afbeelding voor Alliantie presenteert gezamenlijke agenda voor onderzoek en innovatie

Alliantie presenteert gezamenlijke agenda voor onderzoek en innovatie

‘We moeten veel meer tijd en geld investeren in de strijd tegen parkinson. De snelst groeiende hersenziekte ter wereld krijgt nog veel te weinig aandacht terwijl de urgentie zeer hoog is. Inmiddels hebben meer dan 63.000 Nederlanders de ziekte en dat aantal neemt de komende jaren substantieel toe.’

Die oproep om per direct in actie te komen werd vandaag gedaan op het eerste congres van de recent opgerichte ‘Dutch Parkinson Scientists’. In deze organisatie zijn vrijwel alle wetenschappers in Nederland die zich bezighouden met parkinson(isme) vertegenwoordigd.

Op het congres werd de eerste agenda voor Onderzoek en Innovatie gepresenteerd. De agenda, een initiatief van de Parkinsonalliantie Nederland, is ambitieus maar, volgens de direct betrokkenen tegelijk ook realistisch. Er worden concrete doelen voor 2030, 2040 en 2050 gesteld met als resultaat dat mensen met parkinson een beter leven hebben, dat het ziekteproces afgeremd of gestopt kan worden en dat er mindere mensen met parkinson bijkomen.

De unieke intensieve samenwerking van wetenschappers met alle betrokken partijen in het veld (zorgprofessionals vanuit ParkinsonNet, de Parkinson Vereniging voor patiënten en hun naasten en ParkinsonNL, het nieuwe fonds voor parkinson) laat zien hoe belangrijk het is om de krachten te bundelen om parkinson de wereld uit te krijgen.

De agenda maakt duidelijk dat meer onderzoek en innovatie noodzakelijk is en vooral ook waar kansen liggen om, liefst ook deels op de korte termijn, resultaat te boeken.

Bekijk hier de agenda voor onderzoek en innovatie.