Volg ParkinsonNet

Lidy Tinselboer geridderd

Lidygroot

10 september 2010 - Bij haar afscheid op 10 september is parkinsonverpleegkundige Lidy Tinselboer op initiatief van de landelijke werkgroep parkinsonverpleegkundigen van de Nederlandse Vereniging van Neuroverpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van loco-burgemeester Hannie Kunst voor haar verdiensten voor parkinsonverpleegkundigen en parkinsonpatiënten.

Lidy Tinselboer is in 1971 in dienst getreden van het UMC Radboud. Sinds 1996 is zij Parkinsonverpleegkundige. Zij is één van de pioniers die het vak parkinsonverpleegkundige vorm en inhoud heeft gegeven. Dankzij haar inzet staan er inmiddels in Nederland zo'n 140 parkinsonverpleegkundigen geregistreerd en hun aantal groeit nog steeds. Voor parkinsonverpleegkundigen heeft zij een basis- en vervolgcursus ontwikkeld.

Lidy Tinselboer is verder de initiator en motor achter het project 'Richtlijn verpleging en verzorging van mensen met de ziekte van Parkinson (2003)'. Deze richtlijn is nog steeds actueel en is ook op internationaal niveau een voorbeeld van zorginnovatie. Ook is zij medeauteur van verschillende boeken en artikelen over mensen met de ziekte van Parkinson. Daarnaast is Tinselboer medeoprichter van veel nationale en internationale netwerken, bijvoorbeeld de European Association for Neurosciences Nurses. Zij is lid van de adviesgroep Parkinson Advies Zorg van de Parkinson Vereniging.

Sinds 1992 is Lidy Tinselboer bestuurslid van de V&VN. Zij heeft deze vereniging omgevormd tot een actieve beroepsvereniging met 500 leden. In 1999 heeft zij de landelijke werkgroep parkinsonverpleegkundigen (140 leden) opgericht en is daar de voorzitter van.

 

Lees hier een interview met Lidy Tinselboer (met dank aan De Radbode)

 

Bekijk hier het programma van het afscheidssymposium

Zorgzoeker