Volg ParkinsonNet

Multidisciplinaire richtlijn Parkinson verschenen

 Afbeelding1

Binnen het programma 'Kennisbeleid Kwaliteit Curatieve Zorg' (KKCZ) van de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie (ZonMw) is een subsidie toegekend om op innovatieve wijze een brede multidisciplinaire richtlijn voor de ziekte van Parkinson te ontwikkelen, gericht op de diagnostiek, therapie en netwerkzorg. Bij de ontwikkeling van de richtlijn waren 21 beroepsverenigingen betrokken. Deze nieuwe richtlijn heeft tot doel patiënten met de ziekte van Parkinson in alle fasen van de ziekte optimaal te laten functioneren. In de richtlijn wordt aangegeven hoe dit kan worden bereikt. Centraal staan een tijdige en accurate diagnostiek, een op de individuele patiënt afgestemde behandeling en een optimaal georganiseerd zorgnetwerk, met daarin een centrale rol voor de patiënt. De richtlijn is in eerste instantie bedoeld voor zorgverleners uit alle medische en niet-medische beroepsgroepen die betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met de ziekte van Parkinson. Bovendien is de richtlijn informatief voor patiënten en hun naaste omgeving, overige zorgverleners (bijvoorbeeld tandartsen), zorgverzekeraars, de farmaceutische industrie, gezondheidseconomen en beleidsmakers. De firma GlaxoSmithKline heeft ervoor gezorgd dat alle 1200 deelnemers aan het jaarcongres gratis een exemplaar van de richtlijn konden meenemen.

Klik hier voor een digitale versie van de richtlijn

Zorgzoeker