Volg ParkinsonNet

Nieuwe multidisciplinaire richtlijn

multidisplinare-richtlijnen-groot

Nieuwe multidisciplinaire richtlijn onderwerp bij medischcontact.tv

De multidisciplinaire richtlijn 'Ziekte van Parkinson' stond donderdag 26 november centraal in een interactieve webtelevisie-uitzending van medischcontact.tv. Bekijk hier de uitzending.

Aan de totstandkoming van deze richtlijn heeft het ParkinsonNet een goede bijdrage kunnen leveren. Neuroloog Bas Bloem discussieerde in de uitzending met een neurochirurg, huisarts, specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts), parkinsonverpleegkundige en logopedist over onder meer aanvullend onderzoek bij twijfel aan de diagnose, het concentreren van expertise, de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren en de rol van de parkinsonverpleegkundige. Ook de kant van de patiënt werd hierbij belicht. Medisch Contact-hoofdredacteur Ben Crul presenteerde de uitzending.

Patiënten met Parkinson moeten eerder medicijnen krijgen. Dat staat in de eerste multidisciplinaire richtlijn Parkinson. Hersenchirurgie is bovendien geen sciencefiction meer, maar onderdeel van het behandelingsarsenaal.
Het wachten met het inzetten van medicijnen bij patiënten met de ziekte van Parkinson berust op ongefundeerde angst bij artsen, stelt prof. Bas Bloem, hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen en voorzitter van de richtlijncommissie, in een artikel in Medisch Contact. 'Het idee bestond dat hoe vroeger begonnen werd medicatie, hoe eerder ernstige bijwerkingen en complicaties ontstonden en het middel zijn effect verloor.'

Uit de in de richtlijn opgenomen wetenschappelijke literatuur blijkt dat de verergering van de klachten en verminderde werking van medicijnen in de latere fases door de ziekte zelf komt. 'We moeten die medicijnen dus niet oppotten bij mensen met klachten die hen nú beperken in het dagelijks leven. Het nieuwe inzicht is dat we bekijken wat de functionele beperkingen zijn en die behandelen we optimaal. Dat is een radicale kentering in de behandeling.'

Parkinson staat na dementie en slokdarmkanker op de derde plaats als het gaat om 'verlies aan kwaliteit van leven'. Toch is het vooruitzicht van patiënten beter dan twintig jaar geleden. Verbeterd inzicht over wat er spaak loopt in het zenuwstelsel bij Parkinson, leidt tot nieuwe en verbeterde behandelingen, waaronder 'diepebreinstimulatie' middels hersenchirurgie. Hierbij worden elektrodes in de hersenen geplaatst en met een pacemaker gestimuleerd. Voor een deel van de patiënten is dit geschikt.
Parkinson is veel complexer dan vaak wordt gedacht. De ziekte wordt niet alleen gekenmerkt door bewegingsstoornissen maar ook door cognitieve en psychiatrische stoornissen. Klachten als flauwvallen, incontinentie en obstipatie horen ook bij het ziektebeeld. Aan de multidisciplinaire richtlijn hebben dan ook zeventien verschillende disciplines meegewerkt. Ook de patiënten waren betrokken bij het opstellen ervan.

Zorgzoeker