Volg ParkinsonNet

Nieuwsbrief september 2010

Nieuwsbrief ParkinsonNet september 2010

De herfst is aangebroken en de wintertijd is ingegaan
Nu het weer tijd is om de sjaal en handschoenen uit de doos te halen en de dagen een stuk korter zijn, hebben we de zomerperiode toch echt achter ons gelaten. Zoals u uit de nieuwsbrief kunt opmaken hebben we niet bepaald stilgezeten.

Even voorstellen:

Herma Kats
Coördinator Parkinsonverpleegkundigen.
Na het afronden van de opleiding Gerontology is Herma Kats begin september 2010 als coördinator parkinsonverpleegkundigen aan de slag gegaan bij ParkinsonNet. Als coördinator heeft zij voor het komende jaar twee doelstellingen. Ten eerste zal ze er voor gaan zorgen dat de rol van de parkinsonverpleegkundige binnen ParkinsonNet vertegenwoordigd is. Daarnaast gaat ze zich bezig houden met vakinhoudelijke aspecten die de kwaliteit van zorg verbeteren. Hierin is de eerste uitdaging om aan de zorgcoördinatie vorm en inhoud te geven. Herma is tevens werkzaam als parkinsonverpleegkundige in het Maasziekenhuis Boxmeer.

Lonneke Rompen
MijnZorgnet coördinator voor ParkinsonNet
Nadat ik in oktober 2010 mijn Master marketing aan de Radboud Universiteit te Nijmegen behaalde ben ik gelijk aan de slag gegaan bij ParkinsonNet. Als een van de weinige niet-medisch geschoolde ParkinsonNet medewerkers houd ik me bezig met MijnZorgnet.nl, een steeds verder groeiend kennisnetwerk. MijnZorgNet.nl biedt de mogelijkheid om ervaringen te delen, kennis op te doen en contacten te leggen met anderen. Kortom, het faciliteert de onderlinge samenwerking tussen zorgverleners en patiënten. De creatie van mijn functie ligt met name ten grondslag aan het belang dat ParkinsonNet hecht aan de goede implementatie van MijnZorgnet.nl; het gebruik van ICT als gereedschap in plaats van een doel om uiteindelijk de zorg met en voor parkinsonpatiënten beter te kunnen organiseren. Om MijnZorgnet.nl steeds beter te laten functioneren is het belangrijk dat er op een zo kort mogelijke termijn, zo veel mogelijk zorgverleners zich aansluiten bij MijnZorgnet.nl. Ik ga er daarom namens ParkinsonNet voor proberen te zorgen dat zorgverleners het belang inzien van MijnZorgnet.nl en er met plezier gebruik van gaan maken. Uiteindelijk zal met behulp van MijnZorgnet en ParkinsonNet de zorg voor Parkinsonpatiënten beter georganiseerd kunnen worden; natuurlijk een prachtig doel om met z'n allen hard voor te werken!

Inmiddels ben ik al overtuigd van het nut van Mijnzorgnet.nl en ben ik de aangewezen persoon voor alle vragen en/of opmerkingen over ParkinsonNet binnen Mijnzorgnet. Ik ben ten allen tijde bereid om u aan de slag te helpen met deze gloednieuwe, veelbelovende innovatie. 

Inschrijving ParkinsonNet Jaarcongres!
Op zaterdag 27 november zal het ParkinsonNet jaarcongres 2010 plaatsvinden in het Beatrix Theater in Utrecht. We hebben een prachtig programma kunnen samenstellen met nationale en internationale experts op het gebied van Parkinson. Er zijn in totaal 15 parallelsessies met uiteenlopende onderwerpen. U kunt alle ontwikkelingen omtrent het Jaarsymposium volgen op de speciaal daarvoor aangemaakte pagina op de website. Hier treft u tevens het programma aan.

Wanneer u deelneemt aan ParkinsonNet, dan heeft u een e-mailbericht ontvangen met een directe koppeling naar de inschrijving. Vanaf vrijdag 15 oktober is de inschrijving voor het congres opengesteld voor iedereen, zodat ook overige geïnteresseerden in de gelegenheid worden gesteld om het congres bij te wonen.

Deelnemers met vragen over het jaarcongres kunnen deze ook stellen op het forum van MijnZorgnet, waar een community van het ParkinsonNet Jaarsymposium zal worden aangemaakt (http://www.mijnzorgnet.nl/ , inloggen is mogelijk met zowel UZI-pas als DigiD code)

De Parkinson Vereniging vraagt uw hulp
Als Parkinson Vereniging zoeken wij contact met mensen die Parkinson of een Parkinsonisme hebben. Zou u ons daarbij willen helpen?

Wij bieden de patiënten een compleet pakket van voorlichtingsmateriaal en -activiteiten, lotgenotencontact en belangenbehartiging. We hebben weliswaar veel leden (zo'n  8750 op dit moment) maar dat zouden er veel meer kunnen zijn. En met meer leden kunnen wij ook meer steun verkrijgen bij de politiek en verzekeraars.

Wij vragen u geen folders te verspreiden: iedere balie en ieder bureau bij ziekenhuizen, poliklinieken en artsenpraktijken ligt er al vol mee en patiënten vinden steeds vaker informatie via internet.

Wij willen u graag een doosje met 50 van onze 'visitekaartjes' aan bieden, zodat u de kaartjes aan nieuwe patiënten kunt doorgeven. Zij kunnen dan per telefoon, e-mail of onze internetsite zelf hun informatie zoeken. Het doosje met kaartjes past prima in uw bureaulade, maar misstaat natuurlijk niet op uw bureau.

Uw patiënt heeft baat bij de Parkinson Vereniging. Uw hulp aan de vereniging is dus de moeite waard! Dank u voor de moeite!

U kunt de visitekaartjes afhalen bij de stand van de Parkinson Vereniging tijdens het ParkinsonNet Jaarsymposium op 27 november 2010. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de visitekaartjes op te halen, dan kunt u contact opnemen met de
Parkinson Vereniging:
030 6561369
info@parkinson-vereniging.nl
http://www.parkinson-vereniging.nl/

Aanvragen UZI-pas
Het Unieke Zorgverlener Identificatienummer (UZI) is een in 2006 geïntroduceerd nummer dat in Nederland gebruikt wordt om een bij het zorgproces betrokken persoon te identificeren. Het nummer is gekoppeld aan het gebruik van de UZI-pas, een chipkaart die tot doel heeft om bij elektronische uitwissing van patiëntgegevens de veiligheid van die gegevens te garanderen. De UZI-pas zal bijvoorbeeld worden gebruikt om toegang te krijgen tot het landelijk elektronisch patiëntendossier, maar zal op termijn ook gebruikt gaan worden om toegang te krijgen tot de webapplicatie van ParkinsonNet. De UZI-pas is qua uiterlijk vergelijkbaar met een bankpas.

Hoe vraag ik als zorgverlener een UZI-pas aan?
U kunt als zorgverlener niet zelf een UZI-pas aanvragen bij het UZI-register. U moet hiervoor contact opnemen met uw werkgever. Uw werkgever kan, als abonnee van het UZI-register, een zorgverlenerspas voor u aanvragen. Hoe u dit kunt doen vindt u in de handleiding onder: 'kenniscentrum\ bibliotheek\ bronnen multidisciplinair'.

De handleiding bevat daarom informatie voor:
1. Zorgverleners die een UZI-pas willen aanvragen via hun werkgever
2. Werkgevers of zorgverleners die abonnee van het UZI-register willen worden

De informatie is ook te vinden door direct naar de website van het UZI-register te gaan http://www.uziregister.nl/

In heel Nederland een ParkinsonNet!
Start ParkinsonNet Drenthe & Friesland.
Op 8 oktober is er een ParkinsonNet basisscholing van start gaan in de Jaarbeurs in Utrecht. Deze scholing is in eerste instantie bedoeld voor de implementatie van ParkinsonNet in de regio's Drenthe en Friesland, waardoor er in heel Nederland een ParkinsonNet te vinden zal zijn.

Diëtisten
Naast zorgverleners uit Drenthe en Friesland nemen ook diëtisten uit het hele land deel  aan de scholingsdage. Hierbij is landelijke aansluiting van diëtisten bij ParkinsonNet een feit.

Wachtlijst
De inschrijvingen van enthousiaste zorgverleners op de wachtlijst voor deelname  zijn voorgelegd aan de netwerken (alleen bij de start van netwerken voor de zomer 2009). Wij willen iedereen hartelijk danken voor de vele reacties en goede motivaties. Dit heeft ertoe geleid dat er dit najaar verspreid over het hele land ongeveer 120 ParkinsonNet zorgverleners zijn bijgekomen en ParkinsonNet zorgverleners nog beter bereikbaar zijn voor patiënten.


Mocht u de nieuwsbrief van het ParkinsonNet niet meer willen ontvangen, geeft u dit dan a.u.b. door aan het secretariaat van het ParkinsonNet via informatie@ParkinsonNet.nl

Zorgzoeker