Volg ParkinsonNet

ParkinsonNet logopedisten behandelen meer parkinsonpatiënten

  • Home
  • Nieuws
  • ParkinsonNet logopedisten behandelen meer parkinsonpatiënten

titel procesindicatoren logo

ParkinsonNet logopedisten behandelen meer parkinsonpatiënten


In het maartnummer van Logopedie en Foniatrie is een artikel verschenen over procesindicatoren voor logopedie bij de ziekte van Parkinson, gebaseerd op de richtlijn (Kalf et al., 2010, 82, 92-97).

Aan logopedisten die deelnemen aan ParkinsonNet, is onder andere gevraagd naar hun werkervaring, werkduur en het aantal patiënten dat ze behandelen en dat is vergeleken met eerdere gegevens. In de periode van 2004 tot 2007, voordat logopedisten aan ParkinsonNet deelnamen, zag men gemiddeld 4 parkinsonpatiënten per jaar. In 2009 was het aantal behandelde patiënten gestegen tot gemiddeld 11 per jaar en dus bijna 3 keer zo veel. Dit is vergelijkbaar met de gegevens die eerder gerapporteerd zijn voor fysio- en oefentherapeuten. Analyse van de gegevens liet bovendien zien dat logopedisten beter scoren op verschillende indicatoren van zorg - betere kwaliteit leveren - naarmate ze meer parkinsonpatiënten zien en langer aan ParkinsonNet deelnemen. En dat is precies waar we het met ons allen voor doen!

Lees hier het volledige artikel. Met dank aan de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

Zorgzoeker