Volg ParkinsonNet

Landelijke dekking ParkinsonNet?

parkisonnet-nl-groot

ParkinsonNet Nederland?

Het ParkinsonNet is hard op weg om parkinsonpatiënten in het hele land de keuze te geven voor een deskundige behandeling door samenwerkende ParkinsonNet zorgverleners.

In de loop van 2010 hopen we ook in Drenthe, Friesland en Twente & Salland een ParkinsonNet te kunnen realiseren (alle zorgverleners behorende tot de doelgroepen zullen hier t.z.t. over geïnformeerd worden).  Hiermee is een eerste grote stap gezet om de zorg voor parkinsonpatiënten in heel Nederland te optimaliseren, maar daarmee is het natuurlijk nog lang niet klaar! Alle betrokkenen werken er hard aan om het ParkinsonNet concept steeds verder te verbeteren. Zo zullen in de nabije toekomst bijvoorbeeld steeds meer disciplines kunnen aansluiten die betrokken zijn bij de zorg voor parkinsonpatiënten en zullen patiënten en mantelzorgers een steeds betere keuze krijgen om te voorzien in hun eigen zorgbehoefte.

Zorgzoeker