Volg ParkinsonNet

Programma ParkinsonNet Jaarcongres 2010

 • Home
 • Nieuws
 • Programma ParkinsonNet Jaarsymposium 2010

ParkinsonNet Jaarcongres
Zaterdag 27 november 2010, Beatrix Theater Utrecht

De deadline voor deelname nadert nu snel (maandag 15 november!!), dus schrijf u snel in! 

Op zaterdag 27 november 2010 zal het ParkinsonNet jaarcongres plaatsvinden in het Beatrix Theater in Utrecht. Het eerste ParkinsonNet is in 2004 in de regio Arnhem-Nijmegen opgezet. Het doel was om de kwaliteit van zorg voor Parkinson patiënten te verbeteren, door de deskundigheid te verhogen en de regionale samenwerking te bevorderen. Zes jaar later heeft ParkinsonNet landelijke dekking bereikt! Inmiddels is in iedere regio in Nederland een ParkinsonNet aanwezig. Ieder jaar organiseren wij een congres voor alle ParkinsonNet deelnemers. Het doel is om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. We hebben dit jaar een werkelijk prachtig programma, met nationale en internationale topsprekers en met maar liefst 15 parallelsessies. Bij de samenstelling van het programma hebben we rekening gehouden met de brede doelgroep. Dankzij de grote hoeveelheid onderwerpen kan iedere zorgverlener een waardevol programma samenstellen.

Download hier de brochure van het jaarcongres

 

Inschrijven voor deelname

De deadline voor deelname nadert nu snel (maandag 15 november!!), dus schrijf u snel in!

ParkinsonNet deelnemers

Wanneer u deelneemt aan ParkinsonNet, dan heeft u een e-mailbericht ontvangen met een directe koppeling naar de inschrijving. Let op, u kunt zich niet inschrijven via deze website.

Overige geinteresseerden

Vanaf vrijdag 15 oktober is de inschrijving voor het congres opengesteld voor iedereen. De uiterste inschrijfdatum is vrijdag 14 november, maar wilt u deelnemen aan dit congres, schrijf u dan zo snel mogelijk in. Deelname is beperkt en de parallelsessies stromen snel vol.

De kosten voor inschrijving bedragen 245 Euro. U kunt zich inschrijven door op deze koppeling te klikken. U komt dan in de iDEAL betalingsmodule. In deze module kunt u een voorkeur voor de te volgen parallelsessies aangeven. Door de betaling bent u automatisch ingeschreven voor het congres. Na betaling ontvangt u per e-mail een bevestiging.

 

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor alle doelgroepen.

 

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van ParkinsonNet.

 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 27 november!

Blijft u na het symposium nog even gezellig naborrelen, napraten en swingen onder muzikale begeleiding van de band TCHOM!

 

 

Programma

9.00 - 9.45   Ontvangst 

9.45 - 10.00  Welkom door de dagvoorzitters (Prof. Dr. Bas Bloem & Dr. Marten Munneke)

10.00 - 10.30  Improving the quality of PD Care; a worldwide challenge!
Prof. Dr. Michael Okun, Medical Director National Parkinson Foundation, USA

10.30 - 11.00  Zijn de bewegingsproblemen van parkinsonpatiënten te beïnvloeden?
Prof. Dr. Theo Mulder, hoogleraar neuropsychologie RUG en directeur onderzoek KNAW

11.00 - 11.30   Koffie  

11.30 - 12.15   Parallelsessies                  

12.15 - 13.15   Lunch

13.15 - 14.00   Parallelsessies 

14.00 - 14.30   Theepauze        

14.30 - 15.00   De nieuwe multidisciplinaire richtlijn voor Parkinson.          
Dr. Teus van Laar, Neuroloog, UMC Groningen

15.00 - 15.30 Duodopa, Apomorfine of DBS. Wat heeft de patiënt nodig?                
Dr. Jeroen van Vugt, Neuroloog, MST, Enschede      

15.30 - 16.00   Kunnen patienten met Parkinson veilig autorijden?
Prof. Dr. Ergun Uc, Associate professor Movement Disorders, IOWA University, USA       

16.00 - 16.45    Klinische Les -Pisa syndroom, camptocormia en andere wonderlijke houdingsafwijkingen.
Prof. Dr. Bas Bloem, Neuroloog, UMC St Radboud, Nijmegen

16.45              Afsluiting

           Gezellige borrel onder muzikale begeleiding van de band TCHOM!

 

Parallelsessies

 1. Deel uw knelpunten en bepaal het gezicht van de nieuwe (Europese) richtlijn voor Fysiotherapie
 2. Video-casuistiek
 3. Een nieuwe fysiotherapeutische behandelrichtlijn voor patiënten met een cervicale dystonie 
 4. Casemanagement
 5. Kunnen patiënten met Parkinson Leren?
 6. Rol van Revalidatiecentra
 7. Heeft ergotherapie bij Parkinson effect?  
 8. Slaapstoornissen bij Parkinson: herkenning, diagnose en therapie
 9. Speech therapy - state of the art
 10. Het Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP) programma
 11. De ParkFit studie -  Heb jij al gesport deze week…?
 12. De wereld van Zorg 2.0. Innovatieve ICT in de zorg
 13. Parkinson: voor het verpleeghuis een zorg?
 14. Deep Brain Stimulation
 15. Arbeid en Parkinson

Parallelsessie 1
Deel uw knelpunten en bepaal het gezicht van de nieuwe (Europese) richtlijn voor Fysiotherapie

Dr. Samyra Keus (UMC St Radboud)
Inhoud: De KNGF-richtlijn Ziekte van Parkinson is na vijf jaar aan een herziening toe. Het KNGF heeft een subsidie toegezegd om de richtlijnen te herzien en tegelijkertijd een Europese richtlijn te ontwikkelen. Deze richtlijn zal ontwikkeld worden in samenwerking met de APPDE (Association for Physioterapists in Parkinson's Disease Europe, www.appde.eu) en de WCPT (World Federation of Physical Therapy). Naast een update van de literatuur zullen er aanvullende aanbevelingen ontwikkeld worden voor knelpunten in de huidige fysiotherapeutische zorg. Vandaag is het uw kans mede te palen hoe de nieuwe richtlijn er uit komt te zien. Waar loopt u tegenaan in de zorg voor uw Parkinsonpatiënten? Wat mist er in de richtlijn? Laat u horen!

Parallelsessie 2
Video-casuistiek
Prof. Dr. Bas Bloem (ParC, Nijmegen) en Dr. Elisabeth Foncke (VUmc)
Inhoud: In deze interactieve sessie zullen video's worden gedemonstreerd van patiënten met zowel heel kenmerkende als uitzonderlijke voorbeelden van neurologische bewegingsstoornissen. De nadruk in deze sessie ligt op een actieve bijdrage door het publiek, die commentaar mogen leveren op de gedemonstreerde videobeelden. Op deze wijze komt het didactische element van deze sessie optimaal tot zijn recht. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf video casuïstiek in te brengen, deze worden dan van commentaar voorzien door de beide sprekers in deze sessie. Als u overweegt zelf een video in te brengen graag ruim van tevoren contact met één van beide sprekers, zodat uw bijdrage optimaal tot zijn recht komt!

terug naar boven

Parallelsessie 3
Een nieuwe fysiotherapeutische behandelrichtlijn voor patiënten met een cervicale dystonie 
Mw. Miranda Post (AMC), Dr. Marina de Koning (AMC), Dr. Bart van de Warrenburg (UMC St Radboud)
Inhoud: Cervicale dystonie of torticollis is een focale vorm van dystonie die bij ongeveer 8.000 personen in Nederland voorkomt. Torticollis is een bewegingsstoornis waarbij spieren in de nek continu worden aangespannen, wat resulteert in een abnormale stand van het hoofd. De behandeling bestaat voornamelijk uit botuline toxine injecties in de nekspieren. Naast de injecties hebben patiënten veel baat bij fysiotherapie maar een goede richtlijn is niet aanwezig. Vanuit het DystonieNet zijn wij met hulp van het Prinses Beatrix Fonds een richtlijn aan het ontwikkelen. Tijdens de parallelsessie willen wij kort ingaan op de pathofysiologie van Dystonie, vervolgens een aantal video's van patiënten met cervicale dystonie met u bespreken en tot slot samen met u nadenken over de inhoud van de nieuwe richtlijn voor fysiotherapie bij Cervicale Dystonie.

terug naar boven

Parallelsessie 4
Casemanagement/ integrale zorg 
Dr. Klaske Wynia (Rijksuniversiteit Groningen) en mw. Hella Tulp (voozitter werkgroep Parkinsonverpleegkundigen)
Inhoud: De ziekte van Parkinson kan leiden tot complexe problemen op verschillende terreinen. Daarnaast krijgen steeds meer patiënten te maken met comorbiditeit waardoor in complexe situaties veel hulpverleners aanwezig zijn. Het huidige zorgaanbod voor deze complexe patiënten is versnipperd en onvoldoende afgestemd op de behoefte. Ook de verantwoordelijkheid voor coherente zorg en de coördinatie tussen alle hulpverleners wordt gemist. Casemanagement kan een oplossing zijn om de zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson te verbeteren. Een casemanager die er is voor de patiënt en mantelzorger, die informatie geeft en ondersteuning biedt, onafhankelijk de positie van patiënt vertegenwoordigt en zorgt voor continuïteit in het zorgproces. Hoe kan het casemanagement vorm krijgen binnen de multidisciplinaire Parkinsonzorg? Wat zijn de kenmerken van casemanagent en welke rol heeft de patiënt zelf? Deze vragen komen in deze parallelsessie aan de orde.

terug naar boven

Parallelsessie 5
Kunnen patiënten met Parkinson Leren?

Prof. dr. Alice Nieuwboer (Leuven, België)
Inhoud: Zorgverleners zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten ondersteunen patiënten met de ziekte van Parkinson in het omgaan met de problemen die de ziekte met zich meebrengt.  Patiënten wordt geleerd om te compenseren voor beperkingen. Bijvoorbeeld door het aanleren van het gebruik van cueingstrategieën, het aanpassen van de dagindeling, of door met meer volume te spreken. De vraag ontstaat dan of patiënten wel in staat zijn om dit nieuwe gedrag aan te leren. Zijn alle patiënten 'leerbaar' of zijn er subgroepen van Parkinson patiënten waarbij het leren zeer moeizaam gaat of onmogelijk wordt. Waar heeft dit mee te maken? Hoe kunnen parkinsonpatiënten het beste leren? Deze vragen staan in deze parallelsessie centraal. Na deze sessie bent u beter geïnformeerd over de 'leerbaarheid' van patiënten en weet u welke leermethoden u bij Parkinson het beste kunt gebruiken om uw patiënt beter te begeleiden.

terug naar boven

Parallelsessie 6
Rol van Revalidatiecentra

Dr. Ronald Meijer (Revalidatiecentrum Klimmendaal)
Inhoud:  In sommige regio's is de revalidatiearts nauw betrokken bij de Parkinsonzorg. In ander regio's helemaal niet. Wat is de precieze rol van Revalidatiecentra bij de behandeling en verzorging van patiënten met de ziekte van Parkinson? In deze parallelsessie zal onder leiding van revalidatiearts Ronald Meijer gediscussieerd worden over de rol van revalidatiecentra in de behandeling van parkinsonpatiënten. Voor welke patiënten is een opname of dagbehandeling binnen een revalidatiecentrum gewenst. Hoe kan de interactie met de 1e lijn het beste worden vormgegeven. Dr. Ronald Meijer is voorzitter van de landelijke werkgroep van revalidatieartsen die geïnteresseerd zijn in Parkinson en voorzitter van de Parkinson Adviesraad Zorg, het multidisciplinaire adviesorgaan van de Parkinson Vereniging.

terug naar boven

Parallelsessie 7
Heeft ergotherapie bij Parkinson effect?
  
Drs. Ingrid Sturkenboom (UMC St Radboud)
Inhoud:  In de zomer  van 2010 is de OTiP pilot studie afgerond naar de impact van ergotherapie bij Parkinson voor zowel patiënten als mantelzorgers.  De resultaten van de pilot zijn gebruikt om het onderzoeksprotocol van een grote effectiviteitstudie te optimaliseren. In totaal zijn in de pilot 43 koppels van patiënt en mantelzorger geincludeerd, verdeeld over de interventiegroep (n=29) en de controlegroep (n=14). Deelnemers in de interventiegroep kregen 10 weken ergotherapie in de eerste lijn van ParkinsonNet-ergotherapeuten die extra geschoold zijn voor het onderzoek. Deelnemers in de controlegroep kregen geen ergotherapie totdat de laatste metingen zijn afgerond (3 maanden). De primaire uitkomstmaten bij de patiënt waren de COPM en de AMPS en bij de mantelzorger een vragenlijst voor ervaren zorglast (ZBI). Als onderdeel van een uitgebreide procesevaluatie zijn diepte-interviews uitgevoerd met 7 patiënten, mantelzorgers en therapeuten met het doel de succesfactoren en barrières voor een succesvolle behandeling in kaart te brengen.  Wat hebben we van deze studie geleerd over de ergotherapiebehandeling bij Parkinson en over het doen van ergotherapeutisch onderzoek?  Deze vragen staan centraal tijdens de parallelsessie. 

terug naar boven

Parallesessie 8
Slaapstoornissen bij Parkinson: herkenning, diagnose en therapie

Dr. Sebastiaan Overeem, slaapgeneeskundige Slaapcentrum Kempenhaege
Inhoud: Slaapstoornissen zijn een van de belangrijkste niet-motore symptomen bij de ziekte van Parkinson: meer dan 2/3e van de patiënten heeft er mee te kampen. Een scala aan slaapstoornissen kan optreden, vaak ook in combinatie. Het is van groot belang om slaapstoornissen tijdig te herkennen, omdat -na precieze diagnostiek- behandeling vaak goed mogelijk is. In deze parallelsessie worden hiervoor praktische handvaten aangereikt.

terug naar boven

Parallelsessie 9
Speech therapy - state of the art

Prof. Dr. Nick Miller (University Newcastle, UK) en Hanneke Kalf  (UMC St Radboud)
Inhoud: Voor logopedie bij de ziekte van Parkinson hebben we een bruikbare richtlijn die nu ook in het Engels beschikbaar is, maar er zijn nog veel vragen te beantwoorden. Een voorbeeld hiervan zijn de communicatieve stoornissen bij parkinsonpatiënten die niet gerelateerd zijn aan slechte verstaanbaarheid, maar aan cognitieve stoornissen. In deze parallelsessie komen onderzoeksresultaten over ervaringen van patiënten en onderzoek naar woordvindingsproblemen uit Nederland en Groot Brittannië aan de orde. In deze sessie is de voertaal Engels.

terug naar boven

Parallelsessie 10
Het Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP) programma

Dr. Noëlle Spliethoff (LUMC en PsyToBe, Rotterdam)
Inhoud: De gebruikelijke behandeling van Parkinson richt zich voornamelijk op de medische interventie bij de patiënt met behulp van medicijnen en/of operatieve ingrepen. Voor de sociale en psychologische gevolgen voor de patiënt en de partner van het leven met een dergelijke ziekte is over het algemeen minder aandacht. Uit onderzoek is echter gebleken dat door gerichte educatieprogramma's, die zowel de patiënt als de partner leren beter om te gaan met de gevolgen van de ziekte, de kwaliteit van leven positief beïnvloed kan worden. Inmiddels wordt het belang van educatieprogramma's om de negatieve impact van een chronische ziekte op de kwaliteit van leven te verminderen in bredere kring erkend. Er bestonden echter geen alomvattende patiënt-educatieprogramma's op het gebied van de ziekte van Parkinson. Zeven onderzoekscentra hebben een overkoepelend Europees consortium gevormd met als doel om een educatieprogramma te ontwikkelen gericht op patiënten met de ziekte van Parkinson en hun partners: het Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP). Deze parallelsessie is geheel gewijd aan het PEPP programma. Hoe zinvol is PEPP voor Parkinson patiënten? Kan iedereen een PEPP trainer worden? Wordt PEPP vergoed? Deze vragen worden beantwoord in deze sessie. De sessie wordt geleid door Noëlle Spliethoff.  Zij heeft psychologie en geneeskunde gestudeerd en is gepromoveerd op psychosociale problematiek van zowel de patiënt als de partner bij de ziekte van Parkinson.

terug naar boven

Parallelsessie 11
De ParkFit studie -  Heb jij al gesport deze week…?

Drs. Marlies van Nimwegen  & Drs. Arlene Speelman (ParkFit studie)
Inhoud: Inactiviteit is een hot topic in onze samenleving. Dat kunt u overal lezen, zien en horen. Echter, juist voor chronisch zieken is de stap van inactiviteit naar activiteit niet zo eenvoudig. Daar geldt ook voor mensen met de ziekte van Parkinson. Daarom is in september 2008 vanuit het UMC St Radboud een groot onderzoek met zo'n 600 Parkinson patiënten gestart. In dit onderzoek staat de vraag centraal of inactieve mensen met de ziekte van Parkinson aan te zetten zijn tot een actieve leefstijl middels een gedragsveranderingprogramma. Het programma wordt uitgevoerd door ParkinsonNet fysio- en oefentherapeuten verspreid over 26 ParkinsonNet netwerken door heel Nederland.
Inmiddels zijn we twee jaar verder. De echte resultaten laten nog even op zich wachten, maar er zijn veel dingen waar we nu al graag met u over van gedachten wisselen in een interactieve sessie. Voorbeelden van onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn:
• De effecten van bewegen bij Parkinson: wat is waarheid en wat is wens?
• Een submaximale fietstest bij Parkinson: gewoonweg uitputtend…?
• Gedragsverandering en Parkinson: een goede match?
• Coach en behandelaar: wat zijn de ervaringen van therapeuten?

Benieuwd naar de uitwerkingen van deze vragen? Sluit u dan aan bij de discussie over deze onderwerpen! Ook als u niet als therapeut deelneemt aan de ParkFit studie, bent u van harte welkom bij deze sessie.

terug naar boven

Parallelsessie 12
De wereld van Zorg 2.0. Innovatieve ICT in de zorg

Drs. Esther Bockting (MijnZorgnet.nl)
Inhoud: Blogs, Forum, Twitter, LinkedIn, Facebook, e-health, social media… Wat is het en wat kunt u ermee als zorgverlener? MijnZorgnet neemt u mee in de wereld van zorg 2.0 en praat u bij over de laatste ontwikkelingen. Aan bod komen vragen als: Wat gebeurt er nu al online? Welke ontwikkelingen komen nog op ons af? Wat heeft u er als zorgverlener aan om online vindbaar te zijn?
Kortom: tijdens deze sessie maakt u kennis met bestaande online zorginitiatieven, krijgt u een inkijkje in wat de toekomst ons gaat bieden, leert u waar uw patiënten online te vinden zijn en krijgt u tips om uzelf of uw zorgorganisatie online te profileren.

terug naar boven

Parallelsessie 13
Parkinson: voor het verpleeghuis een zorg?

Dr. Petra Poels (Neuroloog, Maasziekenhuis Pantein, Boxmeer), Dr. Sytze Zuidema (Specialist Ouderengeneeskunde, UMC St Radboud), Dr. Teus van Laar (Neuroloog, UMC Groningen)
Inhoud: De behandeling van de ziekte van Parkinson wordt moeilijker naarmate de ziekte vordert. De complicaties in de latere fase van de ziekte van Parkinson bestaan uit onvoorspelbare bewegingsstoornissen, autonome stoornissen, cognitieve achteruitgang en gedragsproblemen. De verzorging kan zo zwaar zijn dat opname in het verpleeghuis noodzakelijk is. In een goed georganiseerde neurologische praktijk heeft de poliklinische Parkinsonpatiënt regelmatig contact met de neuroloog, de parkinsonverpleegkundige en met gespecialiseerde therapeuten van ParkinsonNet. Hoe is dat voor de parkinsonpatiënt in het verpleeghuis geregeld? Is er (behoefte aan) neurologische feedback? Zijn de paramedische therapeuten geschoold? Hoe is de communicatie onderling of met de eerstelijn? Hebben de verzorgenden voldoende kennis van de ziekte van Parkinson? Wat zijn de knelpunten in de zorg en waar liggen de oplossingen? In deze interactieve bijeenkomst willen we van gedachten wisselen over de ervaringen op het gebied van de parkinsonzorg in het verpleeghuis. De workshop wordt geleid door leden van de projectgroep Verpleeghuizen op weg naar Integrale Parkinsonzorg (VIP). 

terug naar boven

Parallelsessie 14
Deep Brain Stimulation
Dr. Rob de Bie (Neuroloog, AMC)
Inhoud: Een deel van de patiënten met Parkinson komt in aanmerking voor neurochirurgie. Welke neurochirugische methoden zijn er op dit moment? Welke patiënten komen hiervoor in aanmerking en hoe werkt zo'n operatie nu precies? Zijn er ook bijwerkingen van neurorchirurgie? Waar kunnen patiënten geopereerd worden? Hoe is de procedure voor aanmelding? Allemaal vragen die in deze parallelsessie beantwoord worden door Dr. Rob de Bie, neuroloog van het AMC in Amsterdam. Dit ziekenhuis in Nederland is één van de voorlopers in de wereld als het gaat om de neurochrirurgische behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson.

terug naar boven

Parallelsessie 15
Arbeid en Parkinson
Mw. drs. Bea Groenenberg & drs. Theo Senden (bedrijfsarts/ directeur Arbo-en Milieudienst, UMC St Radboud), drs. Bart Dollekens (arts docent Eerstelijnsgeneeskunde, UMC St Radboud)
Inhoud: De meeste patiënten met Parkinson zijn niet meer werkzaam. Echter een belangrijke minderheid van de patiënten werkt nog wel. Tegen welke problemen lopen deze patiënten aan? Wat zijn de belangrijkste te overwinnen knelpunten om te kunnen (blijven) werken? Hoe kunnen zorgverleners patiënten ondersteunen om te blijven werken ondanks de ziekte.  Deze sessie is bedoeld om kennis uit te wisselen tussen zorgverleners op het gebied van arbeid en Parkinson.

terug naar boven 

Zorgzoeker