Volg ParkinsonNet

Zorgverzekeraars Nederland steunt ParkinsonNet

  • Home
  • Nieuws
  • Zorgverzekeraars Nederland steunt ParkinsonNet
Zorgverzekeraars Nederland steunt ParkinsonNet

Verbetering kwaliteit en doelmatigheid
De belangrijkste reden voor ZN om ParkinsonNet te ondersteunen is omdat het de kwaliteit van zorg verbetert met als gevolg verbetering van de doelmatigheid van de zorg. Complicaties bij patiënten, zoals botbreuken, komen minder vaak voor. De bijdrage van ZN dient om de infrastructuur die nodig is, te ondersteunen. De doelstelling is dat na drie jaar de bekostiging via de reguliere zorgkosten gaat lopen. Omdat er nu heel veel zorgaanbieders betrokken zijn, zou dat in dit stadium erg ingewikkeld zijn en een onevenredige hoge lastendruk geven.

Rolmodel
ParkinsonNet is uniek, want het is het enige landelijke netwerk rondom zorg voor een specifieke groep patiënten dat daadwerkelijk werkt en zijn nut heeft bewezen. Er zijn veel andere projecten bedacht maar vaak stokt het bij een -goede- implementatie. Daarbij komt dat deze methode ook potentie heeft om bij andere aandoeningen te gebruiken. ParkinsonNet krijgt daarover al veel vragen en wil graag rolmodel zijn. Dit zijn extra redenen voor ZN om ParkinsonNet te helpen. Vorig jaar heeft ZN een subsidie gegeven voor ontwikkeling van de organisatie, omdat het een goed voorbeeld is dat meerwaarde heeft. Nu de meerwaarde in het onderzoek eind vorig jaar ook daadwerkelijk is aangetoond, volgt de driejarige financiering als opmaat naar structurele inbedding.

Bron: www.zn.nl

Zorgzoeker