Afbeelding voor Basispsychologen vanaf nu welkom bij ParkinsonNet

Basispsychologen vanaf nu welkom bij ParkinsonNet

Het is van groot belang dat mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten de juiste psychosociale zorg op het juiste moment van de juiste persoon ontvangen. Om verschillende redenen blijkt dit in de praktijk nog vaak lastig.

Tijdens regionale ParkinsonNet bijeenkomsten, scholingen en congressen hoorden we bijvoorbeeld dat de wachtlijsten voor een in parkinson gespecialiseerde GZ-psycholoog (veel te) lang zijn of dat zij in een regio helemaal niet vertegenwoordigd zijn.

Om deze reden hebben we besloten om vanaf nu ook basispsychologen onder voorwaarden te scholen tot ParkinsonNetzorgverlener.

Deze voorwaarden zijn:

  1. De basispsycholoog staat onder supervisie van een BIG geregistreerde college psycholoog
  2. De basispsycholoog kan een BAPD aantekening overleggen

Met dit besluit en deze voorwaarden hopen we dat het aantal gespecialiseerde psychologen in het netwerk toeneemt. Maar ook dat de kwaliteit van de hulpverlening geborgd blijft en natuurlijk dat mensen met parkinson en hun naasten bij een ParkinsonNetpsycholoog terecht kunnen.