Volg ParkinsonNet

Bekendheid van ParkinsonNet bij patiënten

Bekendheid van ParkinsonNet bij patiënten

Afgelopen jaar zijn interviews afgenomen met coördinatoren van regionale netwerken waarvan bekend is dat zij goed functioneren. Het doel van deze interviews is om regio's van elkaar te laten leren door aansprekende voorbeelden met elkaar te delen. De voorbeelden dienen als inspiratie en motivatie voor alle netwerkdeelnemers en om te laten zien wat zorgverleners zelf actief kunnen doen om een succes van hun eigen regionale netwerk te maken. 

Elke parkinsonpatiënt een ParkinsonNet zorgverlener
Eén van de besproken onderwerpen is de bekendheid van ParkinsonNet bij patiënten. Uit ons onderzoek blijkt dat momenteel een  steeds groter deel  van de parkinsonpatiënten in Nederland een specialistische ParkinsonNet zorgverlener bezoekt. Maar er kan in een aantal regio's nog een grote slag gemaakt worden! In iedere regio hebben parkinsonpatiënten een ruime keuze aan ParkisonNet zorgverleners. Maar wat kun je zelf doen om meer bekendheid van ParkinsonNet bij patiënten te genereren? Hieronder staat een aantal ideeën beschreven.

Parkinson Vereniging
Meerdere regio's hebben contact opgenomen met de Parkinson Vereniging. In samenspraak met de vereniging sluiten netwerken aan op bestaande initiatieven, zoals een regionale informatiebijeenkomst of Parkinson Café. Het Parkinson Café is een samenwerking tussen contactpersonen van de Parkinson Vereniging en andere instellingen die veel expertise hebben op het gebied van de behandeling en begeleiding van mensen met Parkinson. Veel ParkinsonNet zorgverleners ondersteunen het Parkinson Café, ofwel door een actieve bijdrage te leveren aan de organisatie, maar ook door het presenteren van de meerwaarde die het regionale netwerk heeft voor de patiënt. Op deze manier wordt de drempel tussen zorgverlener en patiënt lager en worden ook de patiënt, een familielid of mantelzorger uitgenodigd om vragen stellen. Bekijk ter inspiratie de filmpjes op onze website, waarin een aantal zorgverleners vertelt over hun discipline.

Zorgzoeker
Naast samenwerking met de Parkinson Vereniging is het belangrijk om jezelf te profileren op de Zorgzoeker van ParkinsonNet. Patiënten, maar ook zorgverleners kunnen bekijken wie is aangesloten bij welk netwerk. Parkinsonverpleegkundigen gebruiken de zorgzoeker om aan patiënten en mantelzorgers te laten zien welke zorgverleners in hun regio zijn aangesloten. Er is ruimte om een persoonlijke tekst te plaatsen en om een foto te uploaden. Op deze manier is het mogelijk voor zorgverleners om zich individueel te profileren.

Nieuwe zorgverleners betrekken bij het netwerk
Daarnaast blijkt uit de praktijk dat veel parkinsonpatiënten aansluiting vinden bij ParkinsonNet dankzij nieuwe ParkinsonNet zorgverleners. Zij behandelen vaak al parkinsonpatiënten en nemen deze mee naar het netwerk. Het is daarom heel zinvol dat zorgverleners die zelf al een substantieel aantal parkinsonpatiënten behandelen, zich aansluiten. O.a. om inzichtelijk te maken hoeveel parkinsonpatiënten in elke regio wonen hebben we de ParkinsonAtlas ontwikkeld. Dit is een webapplicatie waar je door middel van landkaarten een regionaal netwerk kunt vergelijken met de rest van Nederland. Hierdoor krijg je inzicht in de kwaliteit van zorg binnen ieder netwerk.

Naast bovenstaande mogelijkheden worden ook posters en folders veelvuldig ingezet als hulpmiddel om patiënten te bereiken. We horen graag of er meer ideeën zijn, en nodigen je graag uit te reageren op dit blog met tips voor andere netwerken!  

 Upgrade

 

Klik hier voor meer nieuws

Zorgzoeker