Volg ParkinsonNet

Nu te bestellen: richtlijn ‘Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson’

  • Home
  • Nieuws
  • Bestel hier de richtlijn voor verpleegkundigen

De verpleegkundige ondersteunt patiënten en hun naasten bij het omgaan met de ziekte en alledaags functioneren. Samen met de Nederlandse Werkgroep Parkinsonverpleegkundigen ontwikkelden we een landelijke richtlijn Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson. De richtlijn adviseert verpleegkundigen over het herkennen van verpleegproblemen, stelt criteria voor verwijzing en bevat aanbevelingen voor verpleegkundige interventies. De richtlijn is beslissingsondersteunend. Naast aanbevelingen voor verpleegkundigen is er ook aandacht voor de zorg die wordt geboden door verzorgenden. De richtlijn is nu te bestellen door contact op te nemen met onze helpdesk.

> Klik hier om de richtlijn te bestellen

 

 

Zorgzoeker