Volg ParkinsonNet

Cheval Studie

Cheval

Wilt u deelnemen aan een studie naar de behandeling van visuele hallucinaties?

 

Recent is een landelijke studie naar de vroegtijdige behandeling van lichte hallucinaties bij patiënten met de ziekte van Parkinson gestart. Visuele hallucinaties zijn een veel voorkomend verschijnsel bij de ziekte van Parkinson. Patiënten met lichte hallucinaties zien soms niet meer dan een flits in hun ooghoeken of ze hebben het gevoel niet alleen te zijn. Ze kunnen voorwerpen ook voor iets anders aanzien. Er is geen noodzaak voor behandeling van deze symptomen. Toch zijn er aanwijzingen dat door eerder gebruik van medicijnen zoals rivastigmine, het inzicht in de visuele hallucinaties langer behouden blijft. Hiervoor is recent een landelijk onderzoek gestart waarbij we in totaal 168 patiënten met de ziekte van Parkinson willen includeren, die gedurende 4 weken of langer, visuele hallucinaties ervaren. Zij loten voor behandeling met rivastigmine capsules (3-6 mg 2x daags) of placebo, gedurende 24 maanden.

Wilt u deelnemen aan dit onderzoek? Kijk voor meer informatie dan op www.chevalstudie.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De CHEVAL-studie is een landelijk onderzoek naar de medicamenteuze behandeling van visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson.

Titel van de studie: Cholinesteraseremmers als vroege behandeling van visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson

Projectnaam: CHEVAL

Projectleider: Dr.E.M.J. Foncke, neuroloog VUmc

Type studie: gerandomiseerd, dubbelblind en placebo-gecontroleerde multi-center trial

Subsidieverstrekker: ZonMw, IPF

In samenwerking met: Dr. R.M.A. de Bie, neuroloog AMC; Dr. B. Post, neuroloog Radboud UMC en Dr. G. Tissingh, neuroloog Atrium MC

Website: www.chevalstudie.nl

E-mail
contactpersoon: Marieke Mink (trial manager) info@chevalstudie.nl

Telefoon
: 020-5667410/06-20507565

Zorgzoeker