Cheval Studie

 

Recent is een landelijke studie naar de vroegtijdige behandeling
van lichte hallucinaties bij patiënten met de ziekte van Parkinson
gestart. Visuele hallucinaties zijn een veel voorkomend
verschijnsel bij de ziekte van Parkinson. Patiënten met lichte
hallucinaties zien soms niet meer dan een flits in hun ooghoeken of
ze hebben het gevoel niet alleen te zijn. Ze kunnen voorwerpen ook
voor iets anders aanzien. Er is geen noodzaak voor behandeling van
deze symptomen. Toch zijn er aanwijzingen dat door eerder gebruik
van medicijnen zoals rivastigmine, het inzicht in de visuele
hallucinaties langer behouden blijft. Hiervoor is recent een
landelijk onderzoek gestart waarbij we in totaal 168 patiënten met
de ziekte van Parkinson willen includeren, die gedurende 4 weken of
langer, visuele hallucinaties ervaren. Zij loten voor behandeling
met rivastigmine capsules (3-6 mg 2x daags) of placebo, gedurende
24 maanden.

Wilt u deelnemen aan dit onderzoek? Kijk voor meer
informatie dan op
www.chevalstudie.nl

———————————————————————————————————————————-

De CHEVAL-studie is een landelijk onderzoek naar de
medicamenteuze behandeling van visuele hallucinaties bij de ziekte
van Parkinson.

Titel van de studie: Cholinesteraseremmers als vroege
behandeling van visuele hallucinaties bij de ziekte van
Parkinson

Projectnaam: CHEVAL

Projectleider: Dr.E.M.J. Foncke, neuroloog VUmc

Type studie: gerandomiseerd, dubbelblind en placebo-gecontroleerde
multi-center trial

Subsidieverstrekker: ZonMw, IPF

In samenwerking met: Dr. R.M.A. de Bie, neuroloog AMC; Dr. B.
Post, neuroloog Radboud UMC en Dr. G. Tissingh, neuroloog Atrium
MC

Website: www.chevalstudie.nl

E-mail contactpersoon: Marieke Mink (trial manager) info@chevalstudie.nl

Telefoon: 020-5667410/06-20507565