Volg ParkinsonNet

Coordinatorendag 2016: koersbepaling en leiderschap

  • Home
  • Nieuws
  • Coordinatorendag 2016: koersbepaling en leiderschap

Er gebeurt veel in parkinsonland. Niet alleen op het gebied van de ziekte zelf, de ontwikkelingen en ervaringen van mensen die parkinson hebben. Ook binnen ParkinsonNet, vanuit het coördinatiecentrum en binnen de netwerken. Meer zorgverleners zijn aangesloten, netwerken worden groter en veel taken liggen bij de regiocoordinator van deze netwerken. Een goede reden om hier met al deze 69 regiocoördinatoren eens over te sparren. Dat deden we tijdens de coördinatorendag op 20 juni.

 

Het thema van deze bijzondere dag was dan ook 'Koersbepaling en leiderschap'. Waar moeten we samen als één ParkinsonNet heen in de toekomst? Wat zijn de wensen vanuit de netwerken? Hoe zien alle zorgverleners, die samen ParkinsonNet vormen, de toekomst? Maar ook: hoe werk je goed en efficiënt samen binnen een netwerk? Zoek je elkaar op? En hoe maak je gebruik van het persoonlijke talent dat iedere zorgverlener met zich meebrengt binnen een groep? Interessante vragen, waar we de hele dag samen hard over nadachten en aan werkten.

 

Marten Munneke en Bas Bloem trapten af. Wat hebben zij voor ogen voor de toekomst en hoe staan de mensen in het veld hier tegenover? Direct ontstond er een gesprek, luisterden we naar elkaar en kwamen goede ideeën naar boven. Een brainstorm in kleinere groepjes volgde en werden daarna gezamenlijk besproken, opgeschreven en meegenomen. Stof tot nadenken, maar ook uitvoeren voor het coördinatiecentrum.

 

Na een heerlijke lunch werd een mooi vervolg aan de dag gegeven door Hans Holtslag. Hans heeft zelf parkinson, maar is ook trainer. Op geheel eigen en bijzondere wijze daagde hij de coördinatoren uit na te denken over hun 'kleur'. Welke eigenschappen bezit je, hoe ga je daarmee om en hoe zet je ze in in de praktijk. Door je bewust te zijn van je kleur, ben je je ook bewust van de kleur van jouw patiënt en collega. En daarmee ook hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Herkenbare situaties met diverse persoonlijkheden passeerden de revue. Hard gelach vanuit de zaal volgde. Nadat iedereen kleur bekende, werd wederom gebrainstormd. Deze keer over de samenwerking rondom de patiënt: Wat moet er gebeuren? Wie moet dat doen? Waarom en hoe? Vanuit iedere persoonlijkheid werd daarna plenair antwoord gegeven. De patiënt moet centraal staan, dat kwam telkens weer naar voren. Over de manier waarop je dat doet en de patiënt ook regie geeft, is lastig direct een antwoord te vinden. Een goed digitaal (samen)werkend systeem, een groepsapp. Diverse ideeën kwamen ter tafel.

 

Hans sloot af met een stuk uit zijn nieuwe voorstelling. Uiteraard niet zonder de kleuren nog eens voorbij te laten komen. Hij kreeg iedereen mee in een speciaal geschreven lied. 'Ben ik rood , misschien heel geel of zie ik groen met een tintje blauw? Zeg ik wat of vraag ik waarom zoek ik naar wie of hoe zit dat nou?'  Uiteindelijk gaat het erom dat iedereen, op zijn of haar eigen manier, een unieke bijdrage binnen de netwerken levert. We moeten er samen aan werken om de kwaliteit van zorg hoog te houden en hier ons beste beentje in voor blijven zetten. Vol inspiratie, met één gezamenlijk doel voor ogen: de beste kwaliteit van zorg geven aan die individuele persoon met parkinson, gingen we weer huiswaarts. Wij kijken nu alweer uit naar volgend jaar! 

Benieuwd naar de foto's? Neem een kijkje in het fotoboek op onze Facebookpagina: www.facebook.com/parkinsonnet

 

Op dit moment zijn we druk bezig met de evaluatie van alle input. Meer informatie over de te nemen acties hierover volgt over een maand. 

Zorgzoeker