Volg ParkinsonNet

Ervaringen van patiënten met de zorg

Ervaringen van patiënten met de zorg


In april en mei as. wordt een grootschalige meting uitgevoerd met de 'CQ-index ziekte van Parkinson'; een vragenlijst die parkinsonpatiënten  vraagt naar hun ervaringen met de zorg. De meting is een initiatief van ParkinsonNet, de Parkinson Vereniging en de vier grote zorgverzekeraars CZ, VGZ, Menzis en Achmea. 

De CQ-Index ziekte van Parkinson
De CQ-index is ontwikkeld door ParkinsonNet in samenwerking met het UMC St Radboud. De vragenlijst bestaat uit de domeinen: samenwerking, informatievoorziening, emotionele steun, bejegening, toegankelijkheid en patiëntparticipatie en is gebaseerd op 8 groepsgesprekken met patiënten en mantelzorgers en een test bij 900 patiënten. Daarnaast is het instrument vorig jaar naar het Engels vertaald en uitgezet in 20 Amerikaanse Parkinsoncentra.

Hoeveel mensen krijgen een uitnodiging?
De huidige meting vindt plaats in 20 van de 66 regionale ParkinsonNet netwerken. Per regio worden 300 patiënten aangeschreven. In totaal ontvangen 6000 mensen de komende maanden een uitnodiging! Deze meting wordt uitgevoerd als laatste stap in de 'validatie' van het meetinstrument. Daarnaast wordt de meting gebruikt om ziekenhuizen en ParkinsonNet regio's onderling te vergelijken op patiëntervaringen. De resultaten worden eind van de zomer beschikbaar gesteld op de ParkinsonAtlas http://www.parkinsonatlas.nl/ .

Online en schriftelijke vragenlijst
Patiënten krijgen de uitnodiging voor het onderzoek via hun eigen zorgverzekeraar. Ze krijgen eerst een brief met een link naar de online vragenlijst. Na drie weken wordt opnieuw een brief gestuurd, maar dan met een schriftelijke vragenlijst.

Meetlint

 

 

Klik hier voor meer ParkinsonNet nieuws.

Zorgzoeker