Dr. Samyra Keus wint proefschriftprijs

 

 
Amersfoort 13 april 2011 – Vandaag ontving dr. Samyra Keus de
proefschriftprijs van het
Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF). Dit gebeurde tijdens
de Wetenschapsdag Fysiotherapie 2011 in Tegelen. Keus kreeg de
prijs voor haar proefschrift met de titel ‘Physiotherapy in
Parkinson’s disease. Towards evidence-based practice’ waarmee zij
in 2010 promoveerde aan de Universiteit Leiden. Keus onderzocht de
zorg die Nederlandse fysiotherapeuten besteden aan
Parkinsonpatiënten. Keus: ‘Uit onze systematische literatuur
analyse bleek dat Parkinsonspecifieke problemen kunnen verbeteren
met fysiotherapie. Er was echter geen goed beeld van wat er in de
praktijk gebeurde op dit gebied. Om dit te verbeteren hebben we
eerst een richtlijn voor de behandeling van Parkinson ontwikkeld,
de KNGF-richtlijn Ziekte van Parkinson. Vervolgens hebben we een
structuur opgezet voor de zorg rond Parkinson: ParkinsonNet. In
deze regionale zorgnetwerken werken geselecteerde fysiotherapeuten
nauw samen met neurologen en volgen ze continu opleiding.’

Buitenland
Met de KNGF-richtlijn en ParkinsonNet is de zorg aan
Parkinsonpatiënten goed op de kaart gezet. ‘Er is veel interesse
voor onze aanpak vanuit het buitenland’, zegt Keus. ‘De Richtlijn
Parkinson wordt nu dankzij subsidie van het KNGF verder ontwikkeld
tot een Europese richtlijn. Verder ontwikkelen vakverenigingen in
enkele Europese landen
implementatiestrategieën. ParkinsonNet is daarbij de
inspiratiebron.

Promotie
Promotoren van het onderzoek waren prof. dr. Raymund Roos
(Universiteit Leiden) en prof. dr. Bastiaan Bloem (Radboud
Universiteit Nijmegen). Co-promotor was fysiotherapeut en
bewegingswetenschapper dr. Marten Munneke (Radboud Universiteit
Nijmegen). Samyra Keus werkt als postdoc op de afdeling Neurologie
van het UMC St. Radboud. ‘Een zeer inspirerende omgeving.’

KNGF en WCF
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
(KNGF) heeft in 2006 het
Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) ingesteld. Het
college stimuleert en bevordert wetenschappelijk onderzoek en
daarmee het wetenschappelijk handelen van de fysiotherapeut. De
fysiotherapie wordt hierdoor naar een hoog wetenschappelijk niveau
getild.