Volg ParkinsonNet

Elk regionaal ParkinsonNet netwerk een neuroloog op de Parkinson Zorgzoeker

  • Home
  • Nieuws
  • Elk regionaal ParkinsonNet netwerk een neuroloog op de Parkinson Zorgzoeker

Elk regionaal ParkinsonNet netwerk een neuroloog op de Parkinson Zorgzoeker

Momenteel zijn in alle 66 regionale ParkinsonNet netwerken logopedisten, ergotherapeuten en fysio- /oefentherapeuten aangesloten.
Na inventarisatie eind 2012 bleek echter dat slechts de helft van de regio's een neuroloog op de Parkinson Zorgzoeker vermeld had staan.

Wij streven ernaar om in iedere regio tenminste één neuroloog actief te betrekken bij het netwerk, omdat blijkt dat netwerken zonder enthousiaste neuroloog minder goed functioneren. Begin 2013 zijn we daarom gestart met het benaderen van neurologen waarvan bekend is dat zij gespecialiseerd zijn in bewegingsstoornissen of de ziekte van Parkinson. In maatschappen waar geen specialisatie bekend was, werd de gehele maatschap benaderd. En met succes! Na een maand tijd is het aantal regio's met een gespecialiseerd neuroloog op de zorgzoeker gestegen naar 85%. Op dit moment loopt de wervingsactie nog steeds in de regio's waar nog geen neuroloog is aangemeld. Op de Parkinson Zorgzoeker kunt u zien welke neuroloog specifiek aan uw netwerk is verbonden. Deze neurologen hebben allemaal voorwaarden getekend, waarin zij aangeven bereid te zijn om samen te werken met het multidisciplinaire netwerk. Een belangrijke vervolgstap zal zijn om ook andere beroepsgroepen, zoals diëtisten en parkinsonverpleegkundigen, vertegenwoordigd te zien in alle ParkinsonNet regio's.  

Zorgzoeker