Volg ParkinsonNet

Europese subsidie voor proeftuin parkinsonzorg in Nijmegen

  • Home
  • Nieuws
  • Europese subsidie voor proeftuin parkinsonzorg in Nijmegen

ParkinsonNet en het Radboudumc willen wereldwijd de zorg voor parkinsonpatiënten verbeteren. Samen met regionale partners zetten zij hiervoor de proeftuin "Zorg van de Toekomst" op in Nijmegen. Een showroom voor innovatieve zorgproducten. Zij ontvangen hiervoor een subsidie van bijna 600.000 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).


De proeftuin "Zorg van de toekomst" wordt een showroom voor innovatieve zorgproducten, die samen met patiënten en eindgebruikers worden getest. Binnen het project worden innovaties op drie gebieden getoetst. Het betreft innovaties die zorginhoudelijk (hulpmiddelen, technologie, en ICT-ondersteuning), organisatorisch (samenwerking/ontschotting van de zorg) en financieel van aard zijn.

Innovaties
ParkinsonNet en Radboudumc zetten zich met dit project in om in Nijmegen voorop te lopen met geïntegreerde parkinsonzorg waarbij afstemming en samenwerking centraal staan. Ook wordt Nijmegen met de proeftuin (inter)nationaal op de kaart gezet als plek waar zorginnovatie in de dagelijkse gezondheidszorg wordt getoetst.

De regionale partners gebruiken deze proeftuin om reeds ontwikkelde prototypes samen met patiënten en zorgverleners te toetsen en door te ontwikkelen. Zo zal de Praktijk Index patiënten en zorgverleners op een innovatieve manier in contact brengen. Een goede klik tussen beide is essentieel. Slimme matching algoritmes ondersteunt de patiënt in het samenstellen van het ideale zorgteam. Partner Topicus biedt alle patiënten, zorgverleners en andere betrokken via een ZelfZorgPortaal een online omgeving waar online hulpmiddelen overzichtelijk en gebruiksvriendelijk te gebruiken zijn. Denk daarbij aan oplossingen voor beeldbellen en e-consults, monitoren van patiënten op afstand en het beheren van medische gegevens. Zorginvest ondersteunt met ID-PATH (Interactive Dynamic Personalized Automated Treatment in Health) de zorgverlener in het bijhouden van persoonlijke behandelplannen voor patiënten. Die vormen de basis voor shared decision making binnen het gehele zorgnetwerk, ook tussen behandelaren onderling.

 

Proeftuin efro

Zorgzoeker