Europese subsidie voor proeftuin parkinsonzorg in Nijmegen

ParkinsonNet en het Radboudumc willen wereldwijd de zorg voor
parkinsonpatiënten verbeteren. Samen met regionale partners zetten
zij hiervoor de proeftuin “Zorg van de Toekomst” op in Nijmegen.
Een showroom voor innovatieve zorgproducten. Zij ontvangen hiervoor
een subsidie van bijna 600.000 euro uit het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De proeftuin “Zorg van de toekomst” wordt een showroom voor
innovatieve zorgproducten, die samen met patiënten en
eindgebruikers worden getest. Binnen het project worden innovaties
op drie gebieden getoetst. Het betreft innovaties die
zorginhoudelijk (hulpmiddelen, technologie, en ICT-ondersteuning),
organisatorisch (samenwerking/ontschotting van de zorg) en
financieel van aard zijn.

Innovaties
ParkinsonNet en Radboudumc zetten zich met dit project in om in
Nijmegen voorop te lopen met geïntegreerde parkinsonzorg waarbij
afstemming en samenwerking centraal staan. Ook wordt Nijmegen met
de proeftuin (inter)nationaal op de kaart gezet als plek waar
zorginnovatie in de dagelijkse gezondheidszorg wordt getoetst.

De regionale partners gebruiken deze proeftuin om reeds
ontwikkelde prototypes samen met patiënten en zorgverleners te
toetsen en door te ontwikkelen. Zo zal de Praktijk Index patiënten
en zorgverleners op een innovatieve manier in contact brengen. Een
goede klik tussen beide is essentieel. Slimme matching algoritmes
ondersteunt de patiënt in het samenstellen van het ideale zorgteam.
Partner Topicus biedt alle patiënten, zorgverleners en andere
betrokken via een ZelfZorgPortaal een online omgeving waar online
hulpmiddelen overzichtelijk en gebruiksvriendelijk te gebruiken
zijn. Denk daarbij aan oplossingen voor beeldbellen en e-consults,
monitoren van patiënten op afstand en het beheren van medische
gegevens. Zorginvest ondersteunt met ID-PATH (Interactive Dynamic
Personalized Automated Treatment in Health) de zorgverlener in het
bijhouden van persoonlijke behandelplannen voor patiënten. Die
vormen de basis voor shared decision making binnen het gehele
zorgnetwerk, ook tussen behandelaren onderling.