Volg ParkinsonNet

Extra beloning in de eerste lijn. Uw medewerking gevraagd.

  • Home
  • Nieuws
  • Extra beloning in de eerste lijn. Uw medewerking gevraagd

 ParkinsonNet is door CZ gevraagd een advies uit te brengen over de wijze waarop de zorgverzekeraar ParkinsonNet paramedici in de eerste lijn extra kan belonen voor de meerwaarde die zij bieden in hun behandeling. Wij horen deze wens ook van veel van onze aangesloten zorgverleners en willen daarom de komende tijd werken aan een goed advies. Uiteraard moet dat een advies zijn dat gedragen wordt door aangesloten zorgverleners en recht doet aan de meerwaarde die zij bieden.

Vragen die wij daarbij hebben zijn:

-          Welke bestaande prestaties zouden extra beloond moeten worden?

-          Welke nieuwe prestaties moeten worden toegevoegd?

-          Op welke manier kan de meerwaarde van ParkinsonNet therapeuten het beste weerspiegeld worden in de beloning?

-          Hoe zorgen we er voor dat deze extra beloning niet leidt tot ongewenste neveneffecten en ongewenste prikkels?

Daarom vragen we om uw medewerking. Wij zoeken paramedici en mensen met de ziekte van Parkinson die deel willen nemen aan een klankbordgroep om mogelijkheden voor extra belonen van eerste lijnszorg door zorgverzekeraars te inventariseren en te beoordelen op gewenste en ongewenste effecten. Deze klankbordgroep vindt plaats op donderdag 14 april van 15.30 tot 17.30in Nijmegen. Tijdens de bijeenkomst werken we deels plenair, deels in subgroepen per discipline en een aparte patiƫntengroep. U kunt zich daarvoor opgeven door een mail te sturen naar informatie@parkinsonnet.nl. Vermeld daarbij in welke paramedische discipline en in welke setting u werkzaam bent, dan wel of u zelf de ziekte van Parkinson heeft, alsmede de contactgegevens. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, maken we wellicht een selectie. Op basis van deze bijeenkomst schrijven we een conceptadvies die we via ParkinsonConnect voorleggen.

 

Alvast hartelijk dank voor uw reacties!

 

Zorgzoeker