Afbeelding voor Financiering coördinatiecentrum via ADZ-regeling

Financiering coördinatiecentrum via ADZ-regeling

Vanaf 1 januari 2023 wordt het ParkinsonNet coördinatiecentrum op een nieuwe manier bekostigd.

Sinds het ontstaan van ParkinsonNet werd het coördinatiecentrum bekostigd vanuit een jaarlijkse projectsubsidie van zorgverzekeraars, aangevuld met een eigen bijdrage van deelnemers. Die verdeling en de hoeveelheid financiering blijft hetzelfde. Maar de manier van bekostiging vanuit die subsidie, verandert in het nieuwe jaar.

Het ministerie van VWS, het Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorgverzekeraars Nederland ontwikkelden, met veel inzet, een nieuwe regeling. Met het gebruik van de ‘ADZ-regeling’* wordt het ParkinsonNet Coördinatiecentrum niet meer als ‘project’ gezien, maar als een vast onderdeel van de zorg.

Het ParkinsonNet coördinatiecentrum is hiermee de eerste zorg(netwerk)organisatie die op deze manier financiering ontvangt. Daarmee zijn we op de goede weg naar betere bekostiging van netwerkzorg. Dit betekent niet dat we er zijn. Er zijn nog steeds veel uitdagingen in de bekostiging van netwerkzorg voor parkinson. De extra (vrije) tijd bijvoorbeeld, die u als aangesloten zorgverlener steekt in deelname aan ParkinsonNet en de parkinsonzorg. We blijven ons hard maken om ook dit te verbeteren. Maar voor nu is dit wel een belangrijke stap met een duidelijke erkenning van de meerwaarde van ParkinsonNet.

* ADZ is de afkorting van ‘algemene diensten ten behoeve van verzekerde zorg’. De ADZ-regeling is gericht op het vereenvoudigen van de financiering en declaratie van activiteiten die wenselijk zijn voor goede organisatie van (keten)zorg.